85. Hoe communiceer je met externe stakeholders over de integratie van IMVO en due diligence in de organisatie?

Communicatiecriteria 2: Communiceer publiek over hoe due diligence in jouw bedrijf is toegepast en geborgd. ‘Due diligence’ doen bedrijven niet eenmalig, maar is een doorlopend proces. Goed uitvoeren van ‘due diligence’ vraagt dus voortdurende aandacht van het management.

In de communicatie moet daarom ook zichtbaar zijn hoe het doorwerkt in het dagelijkse werk binnen het bedrijf (zoals het besluitvormingsproces en de informatiemanagementsystemen).

In het kader van verantwoording afleggen aan de maatschappij is het belangrijk om de interne processen en verantwoordelijkheden te beschrijven en extern te communiceren. Het geeft aan hoe en in hoeverre IMVO in jullie organisatie is geïntegreerd.

Dit kun je doen:

  • Communiceer extern over hoe due diligence wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Beschrijf bijvoorbeeld verantwoordelijkheden, procedures, systemen, budget en/of de inkooppraktijk van het bedrijf.