86. Hoe communiceer je met externe stakeholders over de risicoanalyse en risicoprioritering van je bedrijf?

Communicatiecriteria 3: Communiceer over de grootste risico’s die in de bedrijfsvoering en keten voor komen. Het gaat daarbij over het risico op schending van mensenrechten, van het toebrengen van schade aan het milieu en op gebrek aan dierenwelzijn. Hierbij legt het bedrijf uit hoe ze deze risico’s beoordelen en met welke risico’s ze als eerste aan de slag gaan. Het bedrijf moet hierbij niet alleen het proces toelichten, maar ze ook concreet noemen en uitleggen waarom dit voor het bedrijf zwaarwegende risico’s zijn.

Volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights hebben bedrijven een eigen verantwoordelijkheid voor IMVO. Via communicatie of rapportage leg je daarover verantwoording af aan de maatschappij. Informeren over beleid alleen is niet voldoende, de maatschappij vraagt ook transparantie op het gebied van risico’s en impacts. Je doet dit door je risico-identificatieproces (hoe je je risicoanalyse hebt gemaakt) te beschrijven, door te vermelden welke risico’s en impacts je hebt geconstateerd en welke je hebt geprioriteerd.

Dit kun je doen:

  • Informeer externe stakeholders regelmatig over hoe risico’s geïdentificeerd worden.
  • Informeer externe stakeholders regelmatig welke risico’s zijn geïdentificeerd en hoe deze zijn geprioriteerd.