87. Hoe communiceer je extern over de realisatie van IMVO-doelstellingen en acties?

Communicatiecriteria 4: Communiceer over de onderdelen van het plan van aanpak gericht op het voorkomen of verminderen van negatieve impact die zich in de bedrijfsvoering en de toeleveringsketen voordoen. In dit onderdeel van de communicatie omschrijft het bedrijf zo nauwkeurig mogelijk wat ze gaan doen aan de zwaarstwegende risico’s die als eerste worden aangepakt.

Volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights hebben bedrijven een eigen verantwoordelijkheid voor IMVO. Via communicatie of rapportage leg je daarover verantwoording af aan de maatschappij. Informeren over beleid en risico’s alleen is niet voldoende, de maatschappij vraagt ook transparantie over hoe jullie je geïdentificeerde en geprioriteerde risico’s hebben geadresseerd. Je kan dit doen door je doelstellingen (en de mate waarin je deze hebt gerealiseerd) en acties extern te communiceren.

Dit kun je doen:

  • Communiceer welke doelstellingen je hebt opgesteld om de geprioriteerde risico’s en impacts te adresseren.
  • Geef aan welke acties je uitvoert om deze doelstellingen te realiseren.
  • Maak inzichtelijk in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd.
  • Doe dit op structurele wijze; bijvoorbeeld elk jaar via een IMVO-jaarverslag.