88. Hoe communiceer je extern over het klachtensysteem en de ontvangen klachten?

Communicatiecriteria 5: Communiceer over het systeem dat het bedrijf gebruikt om toegang te verlenen tot herstel en compensatie in de eigen bedrijfsvoering en de toeleveringsketen van het bedrijf.

Volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights hebben bedrijven een eigen verantwoordelijkheid voor IMVO. Via communicatie of rapportage leg je daarover verantwoording af aan de maatschappij. Informeren over beleid, risico’s, doelstellingen en acties alleen is niet voldoende, de maatschappij vraagt ook transparantie op het gebied van het klachtensysteem dat je gebruikt en bij voorkeur ook van ontvangen klachten en je reactie hierop.

Dit kun je doen:

  • Communiceer welk(e) klachtenmechanisme(s) jouw bedrijf gebruikt om klachten van derden te ontvangen en adresseren;
  • Communiceer van wie klachten zijn ontvangen en welke klachten zijn ontvangen;
  • Geef ook aan hoe en met welke uitkomst deze klachten zijn afgehandeld.
  • Puur melden aan stakeholders dat jouw bedrijf lid is van bijvoorbeeld amfori BSCI, FWF of een IMVO-convenant is niet afdoende. Dit is immers geen beschrijving van het klachtenmechanisme.