89. Hoe communiceer je extern over welke en op welke manier stakeholders (zoals vakbonden, ngo’s) bij jullie due diligence-activiteiten worden betrokken?

Communicatiecriteria 6: Communiceer over op welke manier jouw bedrijf welke stakeholders (zoals vakbonden, ngo’s en de overheid) heeft betrokken bij de uitvoering van de due diligence.

In het kader van verantwoording afleggen aan de maatschappij is het belangrijk om te laten zien welke en op welke manier jullie externe stakeholders betrekken bij jullie due diligence-activiteiten. Het geeft derden een indicatie over de compleetheid en balans van jullie aanpak.

Dit kun je doen:

  • Communiceer extern op jullie website over;
  • Welke stakeholders zijn betrokken/geconsulteerd;
  • Welke manier daarvoor is gehanteerd (bijvoorbeeld: ronde tafel, een-op-een-gesprek);
  • Welke onderwerpen met welke stakeholder zijn besproken (bijvoorbeeld: dierenwelzijn met de ngo Viervoeters en risico’s op kinderarbeid in India met Save the Children).