90. Hoe informeer je stakeholders over deelname aan multi-stakeholderinitiatieven?

Communicatiecriteria 7: Communiceer over of het bedrijf samenwerkt in en met een multi-stakeholderinitiatief met als doel samen te werken bij het uitvoeren van due diligence.

In het kader van verantwoording afleggen aan de maatschappij is het belangrijk om jullie eventuele deelname aan multi-stakeholderinitiatieven te beschrijven en extern te communiceren. Voorbeelden hiervan zijn lidmaatschap bij Fair Wear Foundation of Ethical Trading Initiative. Het geeft lezers en geïnteresseerden een indicatie omtrent de accenten die zijn gelegd. Bekijk hier meer voorbeelden van multi-stakeholderinitiatieven.

Dit kun je doen:

  • Communiceer extern aan welke multi-stakeholderinitiatieven jouw bedrijf deelneemt.
  • Neem dit bijvoorbeeld op in het MVO-jaarverslag
  • Vraag stakeholders binnen het initiatief naar input over de deelname van jouw bedrijf. Hoe ervaren zij de samenwerking? Zijn er specifieke zaken die jullie gezamenlijk hebben gerealiseerd?