23. Welke duurzaamheidsinitiatieven kunnen me helpen bij het doen van due diligence?

Door ervaringen en kennis met anderen te delen, kom je sneller tot resultaten. Denk erover na om aan te sluiten bij en actief deel te nemen aan een multi-stakeholderinitiatief of projecten samen met stakeholders en partners uit de sector.

Bekijk de lijst aan initiatieven waarbij je zou kunnen aansluiten hieronder. Belangrijk is om daadwerkelijk bewijslast aan te dragen over de (actieve) deelname van het bedrijf. Dit toont transparantie en geeft weer op welke manier en in welke mate het bedrijf betrokken is. Bijvoorbeeld door hierover verslaglegging en bewijsstukken op te nemen in MVO-jaarverslag, of door dit te publiceren op de website.