22. Hoe maak je IMVO onderdeel van leveranciers- en producentenbeoordeling?

Je ‘beloont’ waarschijnlijk leveranciers die ‘het goed doen’. Goed doen is dan waarschijnlijk op tijd of zelfs te vroeg leveren of gewoon ‘zonder gezeur’ en voor een goede prijs. De beloning bestaat dan meestal aan het continueren van de relatie en/of het geleidelijk verhogen van de ordervolumes.

Leveranciers beoordelen op basis van IMVO-activiteiten

Je kan echter nog een stap verder gaan en IMVO onderdeel van de evaluatie van de samenwerking met een leverancier of producent. Ken bijvoorbeeld punten (of awards) toe op basis van prestaties en bespreek die met de leverancier/producent. De punten/prestaties worden gedeeld en besproken. Indien je IMVO een volwaardig onderdeel laat zijn van een dergelijk systeem geef je een krachtig signaal af. Een producent die presteert op het gebied van kwaliteit, prijs, leveringsbetrouwbaarheid én IMVO wordt hiervoor beloond. Een voorbeeld hoe je leveranciers te belonen, is te overwegen een voorkeur te geven voor leveranciers die voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van lonen en daarnaast werk maken van cao-lonen (‘negotiated wages’) en/of leefbaar loon. Een ander voorbeeld is leveranciers te belonen die continue voortgang laten zien op het gebied van IMVO of leveranciers te belonen voor het feit dat zij hun eigen leveranciers beoordelen of stimuleren op IMVO-aspecten.

Een businessrelatie eindigen op basis van IMVO

Het kan ook voorkomen dat beëindiging van de relatie op basis van IMVO-aspecten noodzakelijk is. Dit kan het geval zijn wanneer voorkomen van negatieve impacts niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat schendingen vanuit de staat worden gefaciliteerd, en wanneer onmiddellijk en ernstig gevaar wordt geconstateerd werknemers en anderen. In dit geval dient de relatie te worden gestaakt tot het gevaar is weggenomen. Ook kan aan de orde zijn dat een leverancier onvoldoende bereid is om samen te werken op IMVO (bijvoorbeeld door het herhaaldelijk niet opvolgen van corrective actions uit een social audit). Indien beëindiging van de relatie onvermijdelijk is, is het belangrijk dit op verantwoordelijke wijze te doen. Beëindiging van de relatie kan immers behoorlijke impact hebben (denk aan de banen en inkomens van betrokken werknemers), zeker indien het aandeel van jouw bedrijf in de fabriek hoog was. In deze gevallen dient men het management (en de eventuele vakbond) tijdig te informeren, en de beslissing gedetailleerd en duidelijk te motiveren.

Dit is wat je kunt doen:

  • Evalueer/beoordeel de prestaties van leveranciers op IMVO.
  • Geef deze evaluatie een significante weging bij het verhogen/verlagen van nieuwe orders en/of toekennen van andere benefits (denk aan strategisch partnerschap, langetermijnrelaties, awards, investeringen).
  • Beoordeel/screen nieuwe leveranciers op IMVO-aspecten. Geef deze screening (pre-audit) een significante weging bij de beslissing met deze nieuwe leverancier te starten.
  • Ontwikkel een procedure om relaties met leveranciers op verantwoordelijke wijze (tijdelijk) te beëindigen.