Nieuwsoverzicht energie en duurzaamheid

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Energie en duurzaamheid.

Voelen dat veranderingen de wereld beter maken

21-05-2024

Rechtvaardigheid is een woord dat pas dichtbij komt als je het concreet maakt. In een rechtvaardige samenleving worden ieders belangen, wensen en behoeften gehoord en meegenomen in te maken afwegingen en keuzes. Ook die van de jongeren en toekomstige generaties.

Verduurzaming van de maakindustrie vraagt om urgente aanpak

26-04-2024

“Hoe ziet de menukaart eruit om ervoor te zorgen dat de maakindustrie in Nederland snel en efficiënt kan omschakelen naar duurzame productieketens?” Dat vroeg Wytske Postma, voorzitter van de vaste Kamercommissie EZK en Kamerlid namens NSC zich af. Een brede vertegenwoordiging van Kamerleden ging over dit actuele thema in gesprek met de SER-delegatie bestaande uit SER-voorzitter Kim Putters, CNV-voorzitter Piet Fortuin, Focco Vijselaar van VNO-NCW/MKB-Nederland en Bas van Weegberg van de FNV.

Lusten en lasten (her)verdelen: hoe doen we dat?

11-04-2024

Hoe zorgen we er wereldwijd voor dat de overgang naar een duurzame samenleving eerlijk verloopt? En: wie mag erover meepraten wat ‘eerlijk’ inhoudt in tijden van transitie? Geen gemakkelijke opgave, wel een waarmee we aan de slag moeten. En waaraan gelukkig ook al hard wordt gewerkt, in en buiten Nederland.

SER kiest nieuwe doelstelling

06-02-2024

Goed voorouderschap vraagt dat we de opgaven van vandaag niet doorschuiven naar volgende generaties. Die gedachte ligt ten grondslag aan de nieuwe doelstelling van de SER. Brede welvaart en duurzaamheid staan hierin centraal.

Visie op de economie van de toekomst

30-01-2024

Welk kabinet er ook komt, voor álle inwoners van Nederland is het van belang om in een duurzaam huis in een veilige leefomgeving te wonen en zekerheid te hebben over goed, veilig en gezond werk. Voor álle bedrijven is het van belang om te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die heldere keuzes maakt, richting geeft aan de toekomst en niet over vier jaar ineens een andere kant uitgaat.

Dertig jaar na de drie P’s

23-01-2024

De goede woorden hebben we al een hele tijd: People, Planet, Profit. Ze zijn zelfs ouder dan ik ben. De drie P’s werden al in de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt om aan te geven waar bedrijven naar zouden moeten streven.

SER: geef prioriteit aan uitvoering plannen duurzame maakindustrie

19-01-2024

Verduurzaming van de maakindustrie in Nederland is essentieel om de klimaat- en circulariteitsdoelstellingen te behalen. Een vitale en duurzame maakindustrie is belangrijk, omdat het bijdraagt aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid voor Nederland. Ook voor maatschappelijke doelen op het gebied van innovatie, het versterken van kwetsbare regio’s en een gezonde leefomgeving zijn investeringen in de sector onmisbaar.

Visie | SER biedt nieuwe kabinet visie op brede welvaart in 2040

18-01-2024

SER-partijen doen aanbevelingen over economie van de toekomst.

Biodiversiteit loont voor ondernemers en werkenden

02-11-2023

De biodiversiteit gaat in Nederland en de wereld snel achteruit door menselijk handelen. Dit vormt een groot risico voor onze leefbaarheid, het ecosysteem en ons economisch systeem. Om biodiversiteitsverlies te stoppen en herstel te bevorderen, is een brede aanpak nodig van overheden, ondernemers, werkenden, maatschappelijke organisaties en consumenten.

Toekomstperspectief van werk in een duurzamere industrie

03-10-2023

De industrie staat voor een enorme uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en een duurzamere toekomst te creëren. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) speelt een cruciale rol in deze overgang.