Nieuwsoverzicht energie en duurzaamheid

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Energie en duurzaamheid.

SER kiest nieuwe doelstelling

06-02-2024

Goed voorouderschap vraagt dat we de opgaven van vandaag niet doorschuiven naar volgende generaties. Die gedachte ligt ten grondslag aan de nieuwe doelstelling van de SER. Brede welvaart en duurzaamheid staan hierin centraal.

Visie op de economie van de toekomst

30-01-2024

Welk kabinet er ook komt, voor álle inwoners van Nederland is het van belang om in een duurzaam huis in een veilige leefomgeving te wonen en zekerheid te hebben over goed, veilig en gezond werk. Voor álle bedrijven is het van belang om te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die heldere keuzes maakt, richting geeft aan de toekomst en niet over vier jaar ineens een andere kant uitgaat.

Dertig jaar na de drie P’s

23-01-2024

De goede woorden hebben we al een hele tijd: People, Planet, Profit. Ze zijn zelfs ouder dan ik ben. De drie P’s werden al in de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt om aan te geven waar bedrijven naar zouden moeten streven.

SER: geef prioriteit aan uitvoering plannen duurzame maakindustrie

19-01-2024

Verduurzaming van de maakindustrie in Nederland is essentieel om de klimaat- en circulariteitsdoelstellingen te behalen. Een vitale en duurzame maakindustrie is belangrijk, omdat het bijdraagt aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid voor Nederland. Ook voor maatschappelijke doelen op het gebied van innovatie, het versterken van kwetsbare regio’s en een gezonde leefomgeving zijn investeringen in de sector onmisbaar.

Visie | SER biedt nieuwe kabinet visie op brede welvaart in 2040

18-01-2024

SER-partijen doen aanbevelingen over economie van de toekomst.

Biodiversiteit loont voor ondernemers en werkenden

02-11-2023

De biodiversiteit gaat in Nederland en de wereld snel achteruit door menselijk handelen. Dit vormt een groot risico voor onze leefbaarheid, het ecosysteem en ons economisch systeem. Om biodiversiteitsverlies te stoppen en herstel te bevorderen, is een brede aanpak nodig van overheden, ondernemers, werkenden, maatschappelijke organisaties en consumenten.

Toekomstperspectief van werk in een duurzamere industrie

03-10-2023

De industrie staat voor een enorme uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en een duurzamere toekomst te creëren. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) speelt een cruciale rol in deze overgang.

SER roept Tweede Kamer op door te werken aan arbeidsmarkt en energie & klimaat

30-08-2023

De SER roept in een brief de Tweede Kamer op de dossiers arbeidsmarkt en energie & klimaat niet controversieel te verklaren. Door wetsvoorstellen en concept-besluiten te behandelen, kan de Tweede Kamer stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen.

Podcastaflevering 2: De Grondstoffentransitie

03-07-2023

In de tweede aflevering van de SER Podcast Impact in de Polder staat de grondstoffentransitie centraal. De grondstoffentransitie is nodig om te voorkomen dat de circulaire economie in de knel komt.

“We willen hernieuwbare energie produceren met respect voor mens en milieu”

09-05-2023

De productie van wind- en zonne-energie neemt de komende jaren fors toe. Dat is goed nieuws, maar brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De ondertekenaars van het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector slaan de handen ineen om misstanden aan te pakken. Ørsted, producent van windparken op zee, is een van hen.