Uitwerking Advies over sociaal-economisch beleid 2021-2025

De SER heeft in juni 2021 een advies uitgebracht aan het kabinet hoe brede welvaart voor alle Nederlanders bewerkstelligd kan worden. Het advies is bedoeld voor de middellange termijn (MLT): van 2021 tot 2025.

In het advies 'Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving' geeft de SER een visie op de toekomstige arbeidsmarkt met voorstellen voor hervorming van de arbeidsmarkt.

In de visie van de SER biedt de arbeidsmarkt van morgen mensen duurzame werk- en inkomenszekerheid en ruimte voor het combineren van werk met leren, met zorgtaken en met een privéleven. En de arbeidsmarkt van morgen biedt tegelijkertijd ondernemingen wendbaarheid om te anticiperen op veranderende omstandigheden. De SER doet in het advies voorstellen die flexibele arbeidsrelaties terugdringen en het gebruik van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker maken.

Veel van de hervormingsvoorstellen zijn door het kabinet overgenomen en worden nu uitgewerkt door het ministerie van SZW in overleg met de Stichting van de Arbeid.

In het kader van de uitwerking van het MLT-advies zal de SER verschillende activiteiten uitvoeren, waaronder:

  • Monitoring van de voortgang van de voorstellen en waar nodig formuleren van aanvullende voorstellen.
  • Samen met de Stichting van de Arbeid ontwikkelen van een code voor verantwoord arbeidsmarktgedrag met daaraan verbonden een Codekamer. Met de code willen partijen onder andere bij uitbesteding, allocatie van werk en andere vormen van driehoeksrelaties aandacht voor prijs én kwaliteit van arbeid in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid.
  • Advies uitbrengen over het stroomlijnen van de huidige verlofregelingen met oog voor de aard van de verschillende vormen van verlof met een maatschappelijk karakter, zoals geboorteverlof, vaderschapsverlof, calamiteitenverlof, zorgverlof, et cetera in een nieuwe regeling Maatschappelijk verlof.

Contact met het secretariaat

  • mr. Lisette Langedijk-Schuurman (algemeen)
  • dr. Gerard van Essen (algemeen)
  • drs. Peter Koppe (voor advies maatschappelijk verlof)