Werken en leven in toekomst

In 2016 heeft de SER op verzoek van de minister van SZW adviezen uitgebracht over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst (Een werkende combinatie) en over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen (Gelijk goed van start).

Vervolgactiviteiten

In zijn advies Een werkende combinatie (2016) heeft de raad een aantal thema’s benoemd die vragen om nadere doordenking of vervolgactiviteiten, in het bijzonder het verlof rond de geboorte van een kind, de markt voor de persoonlijke dienstverlening en mantelzorg.

Vervolgens heeft de raad in februari 2018 het Advies Optimalisering verlof na geboorte kind uitgebracht. Rond het thema ‘markt voor persoonlijke dienstverlening’ zijn in 2017 een expertmeeting en een internationale conferentie gehouden. In 2020 is de Verkenning markt voor persoonlijke dienstverlening in internationaal perspectief uitgebracht. Daarin is onderzocht hoe de markt voor persoonlijke dienstverlening zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in Finland, Zweden en Frankrijk en wat we daarvan kunnen leren.

De commissie Werken en leven in de toekomst werkt nu aan de voorbereiding van een advies over maatschappelijk verlof. Het thema mantelzorg zal later nog door de commissie worden opgepakt.

Commissie

Gericht aan: Minister van SZW
Voorbereid door: Commissie Werken en leven in de toekomst
Voorzitter: In behandeling
Secretaris: dr. l. (Ivy) Koopmans
Werk en privé. Moeder aan het werk aan de keukentafel. Dochtertje is aan het kleuren.