Behandeling bemiddelingsverzoeken

Achtergrond

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de SER voor groepen van ondernemingen bedrijfscommissies instelt ter behandeling van aangelegenheden betreffende de ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad, de groepsondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering van deze ondernemingen (zie artikel 37, lid 1 WOR).

De belangrijkste taak van de bedrijfscommissies is het desgevraagd bemiddelen tussen partijen, doorgaans de ondernemingsraad en de ondernemer, bij een geschil dat is te herleiden op de WOR. Voor zover bemiddeling niet slaagt adviseren de bedrijfscommissies partijen bij het geschil. Tot 19 juli 2013 was ingevolge de WOR de bemiddeling door de bedrijfscommissie verplicht alvorens een procedure bij de kantonrechter aanhangig kon worden gemaakt. Thans is de bemiddelingsprocedure vrijwillig.
Een andere belangrijke activiteit van de bedrijfscommissies is het bevorderen van de medezeggenschap binnen de sector. Dit gebeurt onder meer door middel van het verstrekken van informatie, het geven van voorlichting en het stimuleren van werkgevers en werknemers in het uitvoering geven aan medezeggenschap.

Sedert 2010 zijn er nog twee bedrijfscommissies voor de marktsector: Bedrijfscommissie Markt I richt zich op ondernemingen in commerciële sectoren; Bedrijfscommissie Markt II is gericht op ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren. Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsector is er de bedrijfscommissie voor de overheid; deze valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Op grond van de WOR heeft de SER bij verordening regels gesteld omtrent de samenstelling en werkwijze van de bedrijfscommissies. Dit is de ‘Verordening op de bedrijfscommissies 2002’.

Commissies

Voorbereid door: Bedrijfscommissie Markt I
Start: 1 september 2010
Voorzitter: Roulerend voorzitterschap van M.C.E. Audenaerde en J.P.O.M. van Herpen
Secretaris: mr. R.C. (René) Gilhuijs

 

Voorbereid door: Bedrijfscommissie Markt II
Start: 1 jul 2010
Voorzitter: Roulerend voorzitterschap van M.L.G. Borsboom en mr. Th.H. Walma van der Molen
Secretaris: mr. R.C. (René) Gilhuijs