[ Zicht op Duurzaamheid ]

Training Local Expert Network in Ghana

‘Lokale experts kennen de risico’s’

In landen waar Nederlandse bedrijven producten vandaan halen, valt vaak veel te verbeteren aan het welzijn van lokale werknemers en is er soms sprake van misstanden in de keten.

Ed Nijpels Kinderklimaattop

Interview Ed Nijpels : ‘Europa is absoluut noodzakelijk voor de klimaattransitie’

Hoe de circulaire economie de energietransitie kan versnellen

Hoe de circulaire economie de energietransitie kan versnellen

Vergeleken met de energietransitie staat de omslag naar de circulaire economie nog in de kinderschoenen.