Zicht op Duurzaamheid

Acht vuisten maken met een soort boks een kring

Betekenisvolle dialoog met stakeholders

Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven staan voor de opgave om burgerparticipatie te bevorderen.