Zicht op Medezeggenschap

 Twee mannen aan het werk met houten platen

Hoe kan jouw or beter meedenken over arbo-beleid?

In het eerste deel van de Arbovisie 2040 staat dat medezeggenschap in relatie tot arbo nog niet goed genoeg van de grond komt.