Zicht op Economie

Binnenhof in Den Haag

Kiezen we voor een vecht- of overlegeconomie?

Volgens SER-voorzitter Kim Putters biedt een nieuw politiek tijdperk veel kansen om grote transities in samenhang aan te pakken. De overlegeconomie speelt daarin een cruciale rol.