[ Zicht op Diversiteit ]

Poserend groepje lachende vrouwen, van verschillende leeftijden en verschillende etnische achtergronden.

‘Zonder Europa was er geen Charter Diversiteit geweest’

Alice Odé, projectleider bij SER Diversiteit in Bedrijf, zorgde er mede voor dat er een Charter Diversiteit in Nederland kwam. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voorbeelden van buurlanden die al wel zo'n Charter hadden trok aarzelende politici over de streep.

Nederland is niet zo goed in gelijke kansen en gelijke behandeling als we graag geloven.

Onze grootste opgave: niemand achterlaten

Column van Kim Putters

Vrouw met tablet in datacentergang

‘We moeten onze sector beter gaan verkopen’

In de bouw en de digitale sector blijft het aandeel vrouwen in de (sub)top achter.