26. Hoe ga je om met monitoring van schakels dieper in de keten?

Het komt in de sector vaak voor dat onderdelen van de productie worden uitbesteed aan onderaannemers. Bijvoorbeeld: een producent laat vanwege overbezetting een deel van de productie elders maken of besteedt het borduren of printen van een artikel uit aan een andere productie-unit. Het probleem is dat subcontractors vaak ‘buiten beeld’ zijn, terwijl daar juist vaak een deel van de negatieve impacts zit. De subcontractors exporteren niet zelf, worden minder vaak ge-audit en hebben vaak minder kapitaal, kennis en kritisch bewustzijn.

Daarom is het belangrijk om met producenten afspraken te maken over subcontractors. Spreek bijvoorbeeld af dat je deze subcontractors wilt bezoeken en/of auditen en stel samen met de producent een lijst van goedgekeurde subcontractors op. Leg vast dat je vooraf wordt geïnformeerd als er subcontractors worden ingezet. Dit mogen alleen goedgekeurde subcontractors zijn.

Het belang van monitoren verder in de keten

Misstanden komen ook voor bij tweede- en derdelijnsleveranciers, zoals in de kleding- en textielsector spinners, stoffabrikanten, ververijen, wasserijen, leerlooierijen en printers. Er zijn voorbeelden bekend van misstanden, zoals dwangarbeid in Indiase spinnerijen en kinderarbeid op katoenvelden. Je kunt ook denken aan gebrek aan afvalwaterzuivering en gebrek aan dierenwelzijn diep in de keten. Het is daarom van belang je tweede- en derdelijnsleveranciers in beeld te krijgen en deze net als je eerstelijnsleveranciers te monitoren. Dit monitoren van tweede- derdelijnsleveranciers kan je zelf doen maar kan ook worden uitgevoerd door een eerstelijnsleverancier. Amfori BSCI beschrijft dit proces als een ‘cascading proces’. Het merk/retailer monitort zijn eerstelijnsleveranciers, de eerstelijnsleverancier overziet haar eigen eerstelijnsleveranciers (jouw tweedelijnsleveranciers), et cetera. Een andere manier om je tweede- en derdelijnsleveranciers te monitoren is door middel van certificering (bijvoorbeeld biologische certificering van katoenboeren of GOTS certificering van spinnerijen).

Dit kun je doen:

  • Maak voldoende capaciteit en middelen vrij om subcontractors, tweede- en derdelijnsleveranciers in kaart te brengen. Dit kan jouw bedrijf laten zien door het regelmatig toevoegen/updaten van tweede- en derdelijnsleveranciers in jullie publieke productielocatielijst.
  • Monitor de in kaart gebrachte subcontractors, tweede- en derdelijnsleveranciers. Dit gebeurt door 3rd party audits, verificaties of assessments geïnitieerd door jouw bedrijf zelf of anderen, door middel van het opvragen van certificaten of door middel van audits uitgevoerd door eerste- of tweedelijnsleveranciers (cascading effect).
    De audits, verificaties of assessments kunnen betrekking hebben op sociale, milieu- en/of dierenwelzijnsaspecten.
  • Volg de audits actief op door in gesprek te gaan met de geauditeerde partij over de uitkomsten van de audit en maak duidelijke afspraken over de opvolging. Leg deze schriftelijk vast als bewijslast.