25. Hoe kan je de monitoring van leveranciers verbeteren?

Veel bedrijven gebruiken audits als middel om te monitoren, maar de kwaliteit en betrouwbaarheid van audits kan erg verschillen. In hoogrisicolanden is het belangrijk om te investeren in het verhogen van de auditkwaliteit.

Dit kun je doen:

  • Het volgen van training over het lezen en opvolgen van auditrapporten;
  • Markeer welke auditrapporten goed en duidelijk geschreven zijn en geef deze auditor en/of audit company aan als voorkeur bij nieuwe audits.
  • Neem contact op met audit companies (staat op het auditrapport als certifying body) om uitleg te vragen over aanpak en verschil tussen auditrapport en algemene risico’s uit rapporten van bijvoorbeeld ngo’s.
  • Verder kan in het algemeen worden gesteld dat audits die onder ‘de paraplu van’ een multi-stakeholderinitiatief (denk aan Fair Wear Foundation, SA8000, amfori BSCI, FLA et cetera) worden uitgevoerd geloofwaardiger en kwalitatiever zijn dan audits waarbij dit niet het geval is.