16. Hoe integreer je IMVO in de bedrijfsvoering?

Een handige benadering voor deze vraag is het volgende; vervang ‘IMVO’ door ‘kwaliteit’, dan kun je de vraag waarschijnlijk prima beantwoorden. Want de procedures, rollen, verantwoordelijkheden, contracten en eisen op het gebied van kwaliteit zijn in de meeste bedrijven goed vastgelegd. Dat kun je dus ook voor IMVO doen. Maak IMVO integraal onderdeel van de bedrijfsvoering: besluitvormingsprocessen, allocatie van verantwoordelijkheden, interne communicatie, IMVO-taken belegd bij verschillende afdelingen, inkoopbeleid, training en inzet van personeel en budget.

Voor het succesvol uitvoeren van het IMVO-beleid is de integratie in de organisatie cruciaal. Hoe ziet het IMVO-beleid er in de praktijk uit? Welke afdelingen zijn hierbij betrokken? Wie heeft welke verantwoordelijkheden? Bijvoorbeeld wanneer een inkoper wil starten met een order in een nieuwe productielocatie, wat is de rol van IMVO-manager in dit proces? Dient een productielocatie eerst te worden bezocht en te zijn goedgekeurd door de IMVO-manager? En wie is er verantwoordelijk voor het opvolgen van Corrective Action Plans (CAPs)? Het vastleggen van deze processen zorgt voor duidelijkheid intern en continuering. De hierop volgende hieronder gaan over de integratie van het IMVO-beleid in verschillende onderdelen van het bedrijf.

Dit kun je doen:

  • Maak alle relevante afdelingen onderdeel van het implementeren van (delen) van het IMVO-beleid (bijvoorbeeld inkoop, design, kwaliteit). Een afdeling of werknemer is relevant wanneer zijn/haar activiteiten en keuzes effect kunnen hebben op het vergroten of verkleinen van risico’s in de keten.