17. Hoe communiceer je intern over het IMVO-beleid?

Het is belangrijk om alle collega’s in jullie bedrijf over het IMVO-beleid te informeren. Dit stelt hen in staat juist te handelen en bij te dragen aan de doelstellingen. Voeg het IMVO-beleid bijvoorbeeld toe aan het bedrijfshandboek, werkdocumenten en het inwerkprogramma voor nieuwe werknemers. Neem IMVO mee in (team)overleggen en stip bijvoorbeeld maandelijks een onderwerp aan (denk aan subcontracting, risico’s in een specifiek land of een nieuw duurzamer materiaal).

Ook is het belangrijk je agenten/inkoopkantoren mee te nemen in het IMVO-beleid en welke verwachtingen je van hen hebt, bij het in de praktijk brengen van het IMVO.

Dit kun je doen:

  • Communiceer het beleid intern en besteed hierbij aandacht aan de volgende aspecten;
  • Communiceer het beleid aan álle medewerkers (zowel bestaande en nieuwe);
  • Belangrijk is dat de CEO en andere directieleden het belang van en commitment aan IMVO regelmatig benoemen;
  • Zorg ervoor dat iedereen (op hoofdlijnen) op de hoogte is van bestaande verantwoordelijkheden, procedures en resultaten;
  • Maak IMVO een regelmatig, vastgelegd en terugkerend onderwerp van gesprek voor de meest relevante afdelingen in het bedrijf (directie, inkoop, design, supply chain, kwaliteit, eigen inkoopkantoren of agenten, et cetera).