18. Wat zijn belangrijke verantwoordelijkheden van een IMVO-manager?

Het is belangrijk de verantwoordelijkheid van je IMVO-beleid te doordenken en formaliseren. Een IMVO-manager kan bijvoorbeeld primair verantwoordelijk zijn, daarbij nauw samenwerkend met de inkoopdirecteur en inkoopafdeling. Een belangrijk element is om de IMVO-manager onderdeel van de directie te maken, zodat deze op gelijke voet staat met andere directieleden (zoals de inkoopdirecteur) en direct rapporteert aan de CEO.

Een grotere onderneming kan toewerken naar een compleet IMVO-team, met verbindingen naar directie, inkoop, design, verkoop en marketing. Je kunt ook taak- of projectteams voor IMVO instellen, onder leiding van de afdeling inkoop of kwaliteitsmanagement. Bijvoorbeeld: het ene team is verantwoordelijk voor duurzame materialen, inclusief design- en productontwikkeling, een ander team is verantwoordelijk voor milieu-impact. Door dwarsverbanden in de organisatie te leggen, wordt IMVO een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende afdelingen. Dit voorkomt dat IMVO aan één persoon hangt en alles wegvalt als deze persoon vertrekt. Leg deze verantwoordelijkheden en KPI’s voor verschillende afdelingen en functies vast.

In het algemeen is het van belang ervoor zorg te dragen dat de personen met IMVO-verantwoordelijkheid over voldoende competenties, kennis en ervaring beschikken en posities bekleden waarmee men invloed kan uitoefenen op het commerciële proces. Bij stagiaires is dit in de regel niet het geval, terwijl dit wel van toepassing is op door de wol geverfde IMVO-managers met voldoende invloed in de organisatie.

Dit kun je doen:

  • Het doen van due diligence is geen geïsoleerde activiteit of iets dat kan worden uitbesteed. Zorg dat personeel voldoende mogelijkheid krijgt en er voldoende gestimuleerd wordt om gebruik te maken van (publiek) beschikbare tools, om zo kennis te vergroten en IMVO, due diligence etc. te verankeren in de dagelijkse praktijk en organisatie.
  • Zorg ervoor dat de verantwoordelijke persoon niet alleen de verschillende due diligence-stappen kent, maar ook begrijpt hoe deze het hele bedrijf kan betrekken om ervoor te zorgen dat alle stappen zijn ingebed en dat er veranderingen plaatsvinden.
  • Ontwikkel duidelijke rapportagelijnen naar het topmanagement inclusief inkoop, ontwerp, verkoop en marketing en communicatie zodat ook zij actief op de hoogte worden gehouden en onderdeel zijn van due diligence.
  • Breng in kaart welke informatie en/ of kennis nog ontbreekt. Stel doelstellingen op die hieraan verbonden zijn en focussen op het verkrijgen van de ontbrekende kennis (deelname aan webinars, trainingen, veld excursies etc.).