19. Hoe ziet de betrokkenheid en taakverdeling van afdelingen eruit bij de uitvoering van het IMVO-beleid?

Het IMVO-beleid krijgt handen en voeten bij de inkoop- en ontwerpafdelingen van je bedrijf. Deze afdelingen bepalen het product, beïnvloeden de productieprocessen en kiezen de producenten en productielanden. Maak deze afdelingen medeverantwoordelijk voor het IMVO. Zij kunnen er immers voor kiezen om bepaalde processen uit te sluiten of te verminderen en op zoek te gaan naar minder belastende materialen en grondstoffen. Zij beslissen met welke producenten wordt samengewerkt en met wie niet (meer). Inkopers of kwaliteitscontroleurs die bij producenten op bezoek gaan, kunnen worden getraind in het uitvoeren van ‘health and safety checks’. Bijvoorbeeld de Basic health & safety check van Fair Wear Foundation.

Daarbij is het wel van belang dat internationale MVO-verantwoordelijkheden en verwachtingen ook vastgelegd worden in taakomschrijving en prestatie-indicatoren (KPI’s) van betreffende werknemers. Zo kunnen inkopers bijvoorbeeld pas verantwoord inkoopbeleid voeren als ze niet alleen op marge en omzet worden afgerekend, maar ook op het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.

Dit kun je doen:

  • Andere afdelingen (dan de afdeling IMVO) betrekken bij en medeverantwoordelijk houden voor de uitvoering van het IMVO. Het betreft hier met name afdelingen die invloed hebben op de keten (inkoop/sourcing, development/design, merchandising, kwaliteit). Voor de betroffen functies op deze afdelingen, is uitvoering van IMVO-beleid onderdeel van de normale werkzaamheden. Bijvoorbeeld: IMVO-taken voor kwaliteitscontroleurs (QC’s) die kwaliteitscontroles doen tijdens productie of inkopers die Corrective Action Plans (CAPs) opvolgen. Deze taken worden aantoonbaar uitgevoerd.
  • Leg de verwachte werkzaamheden van IMVO vast en neem deze op in functieomschrijvingen.
  • Zorg dat andere afdelingen en/of betrokken medewerkers van andere afdelingen specifieke KPI’s hebben gerelateerd aan IMVO.
  • Maak tools en trainingen beschikbaar voor collega’s van andere afdelingen. Bijvoorbeeld trainingen van multi-stakeholderinitiatieven op het gebied van duurzame inkooppraktijk, leefbaar loon of andere thema’s.
  • Breng in kaart welke kennis ontbreekt in jouw bedrijf en maak een plan hoe deze kennis opgedaan kan worden (denk aan trainingen, workshops, extern inhuren, leveranciers bevragen, lezen/zelf doen van onderzoek enzovoort).