20. Hoe bepaal je of er voldoende budget en personeel is om invulling te geven aan IMVO?

Om een effectief IMVO-beleid uit te kunnen voeren heb je voldoende budget en de juiste mensen nodig. Het is belangrijk dat je in kaart brengt welke werkzaamheden door wat voor soort medewerkers uitgevoerd moeten worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het bezoeken van leveranciers en fabrikanten, het monitoren van ketenpartners, verbeterplannen opvolgen en het trainen van personeel en ketenpartners.

Een ambitieus IMVO-beleid vraagt om een ambitieus budget voor voldoende mensen met voldoende ervaring, robuuste tools en trainingen. Hoe hoog dat budget precies moet zijn, is arbitrair. Maar sta erbij stil en handel ernaar.

Bedenk dat IMVO niet alleen geld kost, het levert ook geld op. Klanten, overheden, ngo’s en consumenten vinden IMVO steeds belangrijker. Serieus werk maken van IMVO versterkt de reputatie van je bedrijf en je merkwaarde.

Bedrijven met een grote/complexe toeleveringsketen geven vaak aan niet de capaciteit te hebben om alle productielocaties effectief te monitoren (auditen, actief opvolgen CAPs en stakeholderconsultatie) omdat het er te veel zijn. Due diligence is een ongoing proces, het hebben van een groot leveranciersbestand is geen reden om hier niet de juiste aandacht en tijd aan te besteden. Het zou juist een incentive kunnen zijn om 1) het leveranciersbestand te consolideren om op deze wijze meer inzicht en grip te krijgen op de omstandigheden in de productieketen. Of 2) extra capaciteit vrij te maken en aan te sluiten bij een initiatief dat kan ondersteunen bij monitoring.

Dit kun je doen:

  • Maak inzichtelijk welke activiteiten je uit wilt voeren om je IMVO-beleid uit te kunnen voeren en koppel daar kosten aan. Denk aan het in kaart brengen van trainingen intern-extern, bezoeken inkoopkantoren, leveranciers, lidmaatschap voor initiatieven of tools en de kosten voor het in kaart brengen van risico's en het opvolgen ervan.
  • Bepaal wat voor soort medewerkers je daarvoor nodig hebt en hoeveel manuren zij moeten besteden.
  • Plan gesprekken in met topmanagement om budget te bespreken en mogelijke consequenties van meer of minder budget.