15. Hoe wordt het IMVO-beleid door de top van jullie bedrijf (uit)gedragen?

Wellicht een open deur: het succes van IMVO-beleid staat of valt met de steun vanuit de top van het bedrijf. Is IMVO voor de baas van ondergeschikt belang, dan ook voor de werknemers en de leveranciers. Heeft de baas een passie voor IMVO en begrijpt hij het belang ervan, dan krijgt IMVO prioriteit. Het commitment en betrokkenheid bij IMVO van de CEO, Inkoopdirecteur en de rest van het MT zijn cruciaal om due diligence echt te integreren in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij niet alleen om het uitspreken van het belang van IMVO, maar met name over de keuzes die topmanagement maakt. Deze moeten het mogelijk maken om effectief risico’s in de keten te managen.

Manieren waardoor het topmanagement dit laat zien en mogelijk maakt, zijn bijvoorbeeld:

  • Het opnemen van IMVO in de strategie van het bedrijf;
  • Het opnemen van IMVO-KPI's voor de directie waar het ook op afgerekend kan worden;
  • CEO spreekt intern en extern uit dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid in de keten wil nemen;
  • De directie is op de hoogte van belangrijke IMVO-risico's in de keten en stappen op IMVO-gebied;
  • De IMVO-manager/afdeling ervaart steun van het topmanagement.
  • Een directeur die het IMVO-beleid onderschrijft en ondersteunt met een persoonlijke quote, foto, presentatie, een bezoek aan seminar of leverancier maakt al verschil.
Impact van COVID-19 op due diligence
We begrijpen dat kledingmerken en retailers extreem moeilijke tijden doormaken en zich richten op het draaiende houden van zaken. Ondanks deze uitdagende omstandigheden moeten bedrijven de principes van verantwoord zakelijk gedrag blijven handhaven. Dit omvat inzicht in hoe hun beslissingen tijdens de crisis van invloed zullen zijn op werknemers in hun toeleveringsketen en hoe zij al het mogelijke doen om negatieve effecten te verzachten. Verantwoord zakendoen is de enige route die ervoor kan zorgen dat zakelijke relaties in tijden van crisis kunnen worden versterkt. Dit zal de bedrijfscontinuïteit waar mogelijk waarborgen en de mensenrechten waarborgen en menselijke welvaart in wereldwijde waardeketen mogelijk maken. Alle spelers in de wereldwijde waardeketen hebben elkaar immers nodig. Met andere woorden: dialoog, solidariteit en samenwerking staan centraal. Het senior management kan steun betuigen door onder meer het IMVO-team of het personeel dat zich bezighoudt met mensenrechten/duurzaamheid /naleving intact te houden om herstel te ondersteunen dat sociaal, economisch, juridisch en ecologisch duurzaam is.

Dit kun je doen:

  • Zorg dat er voldoende expertise over IMVO aanwezig is bij de Raad van Commissarissen.
  • Zorg dat het topmanagement betrokken is bij het vaststellen, evalueren en herzien IMVO-missie, visie, strategie, beleid en praktijk.
  • Zorg dat het topmanagement ondersteunt bij het IMVO-beleid door medewerkers, eigen agenten en eigen inkoopkantoren te beoordelen/evalueren op IMVO. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van KPI’s en/of door het onderdeel te maken van de functieomschrijving van afdelingen zoals sourcing, inkoop en design en/of eigen agenten en eigen inkoopkantoren. De verantwoordelijke voor IMVO wordt door topmanagement actief betrokken bij beslissingen die van invloed zijn op het IMVO.
  • Zorg dat de CEO zich intern en extern regelmatig uitspreekt over IMVO en dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid in de keten wil nemen.