3. Hoe besteed je aandacht aan kinderarbeid in het IMVO-beleid?

Er is sprake van kinderarbeid als een kind (jonger dan 18 jaar) werk doet dat ingaat tegen zijn recht op onderwijs en schadelijk is voor zijn lichamelijke en/of geestelijke gezondheid en zijn spirituele, morele of sociale ontwikkeling.

Op basis van ILO-conventie 138 geldt een minimumleeftijd van 15 jaar. Nationale wetgeving met een hogere standaard heeft echter voorrang. Uitzonderingen op de leeftijd van 15 jaar zijn mogelijk in door de ILO vastgestelde landen waar de economische omstandigheden en onderwijsfaciliteiten onvoldoende ontwikkeld zijn. De ILO stelt dit vast op verzoek van de betreffende landen en na consultatie van representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Een kind van 12 tot 14 jaar mag licht economisch werk verrichten voor ongeveer 12 tot 14 uur per week, afhankelijk van de wetgeving. Hierbij geldt dat het werk scholing niet in de weg mag staan en ook niet schadelijk mag zijn, anders valt het alsnog onder kinderarbeid. Het begrip kinderarbeid is ook van toepassing voor 15- tot 17-jarigen die gevaarlijk werk doen of in de ergste vormen van kinderarbeid werken, waaronder slavernij en prostitutie.

Veel bedrijven vinden het moeilijk tekst op te stellen voor dit soort ingewikkelde onderwerpen. Logisch, want het is best lastig om dit thema compleet, correct en in lijn met internationale richtlijnen te verwoorden.

Dit kun je doen: