2. Hoe besteed je aandacht aan discriminatie en gender in het IMVO-beleid?

Discriminatie is ongelijke behandeling van mensen in een gelijke situatie, op basis van bijvoorbeeld gender, geloofsovertuiging, kaste, etnische minderheden/migranten of lidmaatschap van een vakbond.

Discriminatie komt onder meer voor in:

  • Beleid en praktijk rond gezonde en veilige arbeidsomstandigheden;
  • Beleid en praktijk rond promotie(kansen) en salarissen (gelijk loon voor gelijk werk);
  • Incidenten rond intimidatie op de werkvloer en bijbehorende maatregelen;
  • Genderverdeling op de verschillende posities in de productieketen;
  • Seksuele intimidatie op de werkplek.

Veel bedrijven vinden het moeilijk een tekst op te stellen voor dit soort ingewikkelde onderwerpen. Logisch, want het is best lastig om dit thema compleet, correct en in lijn met internationale richtlijnen te verwoorden.

Dit kun je doen: