1. Hoe stel je IMVO-beleid op waar due diligence en inkooppraktijk onderdeel van zijn?

Als je op een goede en effectieve manier invulling wilt geven aan IMVO is intern draagvlak van cruciaal belang. Bij het opzetten en implementeren van het beleid zal je namelijk verschillende disciplines in het bedrijf nodig hebben, zowel bij de periodieke uitvoering van de IMVO-risicoanalyse, als in de vertaling naar leveranciers en de markt.

De business case voor IMVO

Bij de uitwerking van due diligence staan niet de risico’s voor het bedrijf centraal, maar de rechten van en de daadwerkelijke en potentiële risico’s op negatieve gevolgen voor andere stakeholders, zoals werknemers en gemeenschappen. Bedrijven worden vanuit ethisch oogpunt (en in de nabije toekomst ook vanuit wettelijk oogpunt) verwacht zorgvuldig en met oog voor het belang van alle belanghebbenden te handelen. Desalniettemin kan het de interne motivatie enorm helpen om ook de bredere zakelijke voordelen van IMVO voor het voetlicht te brengen. Duurzaamheidsinitiatieven blijven helaas vaak steken omdat zij alleen focussen op het aanpakken van maatschappelijke issues, zonder oog te hebben voor de “taal” van het bedrijfsleven; waar het gaat over klanten enthousiasmeren, waarde toevoegen voor consumenten, risico-reductie, efficiency, kostenbesparing, omzet- en winstmaximalisatie. Om succesvol te zijn in IMVO is het daarom van belang dat je dit durft te benoemen en de brug slaat tussen maatschappelijk en commercieel belang. Een beter inzicht in de productieketen biedt namelijk vaak kansen voor verbetering en innovatie van product, proces en/of keten. Dit kan leiden tot kwalitatief betere producten, efficiëntere processen en/of het aanboren van nieuwe markten. Ook zorgt nauwere samenwerking in de keten voor betere relaties en meer leveringszekerheid. Steeds vaker vragen ook klanten om een proactief IMVO-beleid, wat bovendien voor een betere reputatie zorgt.

Relevante vragen om rekening mee te houden:

 • Wat is de (MVO) missie en visie van de organisatie?
 • Wat zijn de (MVO en) commerciële-doelstellingen?
 • Hoe zijn deze vertaald naar beleid en (internationale) activiteiten?
 • Zitten hier aanknopingspunten voor IMVO/ wat zijn belangrijke drijfveren voor IMVO?
 • Welke consumententrends benadrukken het belang van IMVO?
 • Welke (aankomende) wetgeving benadrukt het belang van IMVO?
 • Hoe kan ik collega’s effectief mobiliseren?
 • Waar verwacht ik weerstand, en waarom?

Zet op papier wat jullie werkwijze is en benoem uitgangspunten op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn voor de hele productie en/of toeleveringsketen. Daarnaast is het belangrijk een lange termijn duurzaamheidsvisie te bepalen; waar werk je als bedrijf naar toe? Dit kun je vervolgens weer uitwerken naar een aantal hoofddoelen/kernwaarden/pijlers.

Een goed IMVO-beleid besteed tenminste aandacht aan de volgende (9) kernthema’s op mens, milieu en dier;

 • Discriminatie en gender
 • Kinderarbeid
 • Gedwongen arbeid
 • Vrijheid van vakvereniging
 • Leefbaar loon
 • Veilige en gezonde werkplekken
 • Grondstoffen
 • Watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie
 • Dierenwelzijn

Dit kun je doen:

 • Bekijk de informatie onder de knoppen ‘voorbeelden’ en ‘verwijzingen’. Deze bevatten achtergronden, definities en verwijzingen naar internationale richtlijnen rond de negen kernthema’s. Deze informatie kun je als startpunt gebruiken om beleid op te stellen voor jullie bedrijf.
 • Verdiep je eens in hoe anderen hun IMVO-beleid hebben opgeschreven. Denk aan bedrijven maar ook aan ngo’s en duurzaamheidsinitiatieven. Bijvoorbeeld de in de Basecode van Ethical Trading Initiative (ETI), Code of Labour Practices van Fair Wear Foundation, Code of Conduct van amfori BSCI of SA8000 standaard.
 • Op internet zijn veel voorbeelden van IMVO-beleid te vinden. Wellicht kun je teksten kopiëren, maar bedenk dat het IMVO-beleid alleen gaat werken als je er zelf achter staat, het aan anderen kunt uitleggen en als het past bij jullie bedrijf.
 • Neem de volgende elementen mee in het beleid:
  • Een missie, een lange termijnvisie en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid gedragen door topmanagement.
  • Maak een verwijzing naar de internationale richtlijnen zoals opgenomen in de:
   • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;
   • UN Guiding Principles for Business and Human Rights;
   • De 8 fundamentele arbeidsrechten conventies van de ILO, zoals vastgelegd in de ILO Verklaring over Fundamentele Principes en Rechten op de Werkplek;
   • Uitgangspunten op de negen thema’s genoemd in het convenant.
 • Maak een expliciete verwijzing naar dat jouw bedrijf zijn verantwoordelijkheid in de hele keten neemt en dat het beleid ook op jullie zelf toepasbaar is, inclusief leveranciers, licentiehouders en agenten.
 • Hoe je als bedrijf en middels de inkooppraktijken omgaat met subcontracting. Geef in beleid aan welke afspraken je maakt met leveranciers over het gebruik en monitoring van (goedgekeurde) subcontractors. Zie onder andere pagina 40 van de OESO-guidance van Garments en Footwear over subcontracting. Hier vind je uitleg over het ontwikkelen, herzien en uitvoeren van beleid t.a.v. sub-contracting.
 • Neem een expliciete onderschrijving van due diligence conform de OESO-richtlijnen op. Goed IMVO-beleid bevat aandacht voor het eigen inkoopbeleid en de erkenning dat dit ook onderdeel is van het IMVO-beleid.