28. Hoe maak je het raadplegen van stakeholders onderdeel van het audit- en monitoringsproces?

Sommige zaken zijn makkelijk te ‘verdoezelen’ of moeilijk te vinden via audit- en monitoringsprocessen. Het betalen van leefbaar loon, overtime premiums en/of social benefits kunnen op papier kloppen, maar in de praktijk niet. Discriminatie van vrouwen of minderheden is vaak moeilijk aan te tonen via audits.

Het belang van de directbetrokkene raadplegen

Via (off-site) werknemerinterviews kan dit soort informatie wellicht wel worden achterhaald. Andere methoden om de stem van directe belanghebbenden (diegene die de spullen maakt te horen, zijn het laten participeren van ngo’s of vakbonden in auditteams, het betrekken van worker committees of werknemersvertegenwoordigers in audits en het consulteren van ngo’s en vakbonden om aanvullende informatie te verzamelen. Ook inkopers kunnen tijdens hun bezoeken aan leveranciers het gesprek aangaan met werknemers of hun vertegenwoordigers. Denk aan de vertegenwoordiger van de lokale vakbond actief bij de leverancier of leden van het worker committee. Kern is hier de audit te completeren door de stem van de werknemer (workers’ voice) mee te nemen.
Impact van COVID-19 op due diligence
Luister naar de stemmen van werknemers via hun vakbonden, mechanismen voor sociale dialoog of gekozen werknemersvertegenwoordigers.

Dit kun je doen:

  • Vraag input/advies van werknemers en gebruikt dit voor het aanvullen van de inzichten per leverancier die uit het auditproces naar voren zijn gekomen. Zorg dat ook derden die in contact staan met productielocatie, zoals agenten en inkoopkantoren, dit meenemen in hun locatiebezoeken.
  • Creëer regelmaat in dit proces en leg de resultaten op een gestructureerde manier vast.
  • Lees meer over hoe je direct betrokkenen kunt raadplegen in het kennisdocument “Luisteren naar werkenden in de keten”.