44. Hoe onderzoek je de mogelijke risico’s van (nieuwe) inkoopbeslissingen?

Nieuwe inkoopbeslissingen betreffen bijvoorbeeld beslissingen over nieuwe productielanden, agenten/importeurs, derde merken, producenten en subcontractors en producten, materialen en/of processen.

Voordat je de beslissing neemt om bijvoorbeeld met een nieuwe producent of product te starten, is het belangrijk om te onderzoeken welke risico’s er (mogelijk) zijn. Is er voldoende budget en capaciteit beschikbaar om in deze nieuwe situatie als bedrijf je due diligence te kunnen uitvoeren? Om op een verantwoorde manier met deze nieuwe leverancier te gaan werken? Deze vragen moeten onderdeel zijn van besluitvorming. Een good practice is wanneer de IMVO-manager een vetorecht heeft om nieuwe leveranciers of producenten tegen te houden, en prijsstelling indien duidelijk is dat de inkoopprijs te laag is om due diligence uit te voeren.

Manieren om inzicht te krijgen bij de producent

Manieren om inzicht te krijgen in de situatie bij de nieuwe producent zijn onder andere:
Check of de nieuwe partner IMVO-beleid heeft en auditrapporten kan laten zien. Als dat niet het geval is, doe dan een pre-audit. Is de partner forward thinking als het gaat om IMVO? Heeft de producent ervaring met of toegang tot duurzamere materialen? Dit kan van grote invloed zijn op het realiseren van verbeteringen en de hoeveelheid capaciteit die daarvoor nodig kan zijn.

Onderzoek ook of de producent ruimte heeft voor nieuwe orders en de juiste productieprocessen in huis heeft hiervoor. Wanneer dit niet het geval is, is de kans groot dat je order wordt uitbesteed naar de subcontractor. Doe bij een nieuwe inkoopregio of nieuw inkoopland eerst onderzoek naar dat land of de regio. Bijvoorbeeld door rapporten van internationale instanties, ngo’s, vakbonden en anderen te raadplegen. Niet alles hoeft perfect te zijn, maar ernstige vormen van kinderarbeid kun je beter van tevoren uitsluiten (zerotolerance). Bezoek de productielocatie en/of vraag foto’s op.

Vraag jezelf af of je voldoende leverage en capaciteit hebt om de situatie alleen of samen met anderen te veranderen. Is er capaciteit om CAPs op te volgen? Anders kun je wellicht beter een andere productiepartner, -regio of –land zoeken. Bijvoorbeeld in een laag-risicoproductieland en/of een producent die op de goede weg is.
Doe een soortgelijke analyse voor de herkomst en aard van materiaal en de impact van processen. Wat is de impact van het voorgestelde nieuwe print- of verfproces? Is het als milieu- of diervriendelijk gelabelde nieuwe materiaal werkelijk een vooruitgang? Weet je voldoende van het nieuwe materiaal (bijvoorbeeld struisvogelleer, bamboe viscose of alpacawol) om een goede risico-inschatting te kunnen maken?

Dit kun je doen:

  • Maak een risicoanalyse wanneer je kiest voor nieuwe leveranciers, producten, grondstoffen, processen en/of productielanden.
  • Hanteer hiertoe de onderstaande procedures:
  • Nieuwe leveranciers worden gecheckt door een pre-audit, het opvragen van bestaande auditrapporten, IMVO-beleid en/of het checken van publieke gegevens via bijvoorbeeld Open Supply Hub.
  • Bij het toevoegen van nieuwe producten, processen, grondstoffen en/of landen wordt vooraf (via bestaande bronnen, raadplegen van experts en stakeholders) een analyse van de risico’s gemaakt.
  • Bekijk of in de bovengenoemde gevallen intern en bij de betrokken producent voldoende capaciteit (tijd en geld), draagvlak en/of motivatie bestaat eventuele risico’s te adresseren.
  • De MVO-verantwoordelijke heeft een beslissende (of belangrijke) stem bij het nemen van de beslissing op bovengenoemd punt.
  • Kies een alternatieve oplossing (bijvoorbeeld een leverancier in een laag-risicoproductieland), indien wordt vastgesteld dat de risico’s niet afdoende te managen zijn.