12. Welke andere thema’s kunnen relevant zijn voor je IMVO-beleid en hoe besteed je daar aandacht aan?

Naast de voorgaande kernthema’s kun je in het IMVO-beleid extra thema’s opnemen, zoals overwerk, arbeidsrelatie, huisvesting/hostels, corruptie en omkoping en thuiswerk. Je kunt echter ook denken aan thema’s als broeikasgassen, micropastics, circulaire oplossingen en het beperken van de hoeveelheid plastic die je onder andere door middel van verpakkingen in omloop brengt. Je zal thema’s kiezen die op basis van risico’s die van toepassing zijn op jouw specifieke keten, producten en business/sourcing-model.

Wanneer je produceert in landen met verhoogd risico op corruptie en omkoping (bijvoorbeeld China), dan is het opnemen van beleid op corruptie en omkoping een must.

Dit kun je doen:

  • Vul je IMVO-beleid aan met specifieke thema’s die relevant zijn voor de keten, producten en business/sourcing-model van jouw bedrijf.
  • Koop je enkel en alleen in hoogrisicolanden? Besteed dan ook aandacht in het IMVO-beleid aan corruptie en omkoping. Gebruik hierbij onderstaande voorbeelden.