40. Hoe breng je risico’s per productielocatie in kaart?

Het gaat hier om een overzicht van de potentiële of bestaande risico’s bij de productielocaties waar jullie producten worden gemaakt. Audits zijn een belangrijk middel om risico’s per producent in kaart te brengen. Afhankelijk van de inhoudelijk en culturele kennis van een auditor en de mate van vertrouwen tussen de auditor en werknemers bij een producent zal een audit sommige risico’s echter maar moeilijk boven tafel krijgen.

Risico’s bij productielocaties

Een voorbeeld daarvan zijn risico’s op het gebied van discriminatie of vrijheid van vakvereniging. Veel werknemers zullen niet over discriminerende of vakbondsonvriendelijke praktijken praten uit onwetendheid over hun rechten of vanwege angst voor negatieve consequenties (ontslag, demotie en ‘black listing’). Het is belangrijk je hiervan bewust te zijn. Zo zijn werknemers in groepsinterviews vaak opener dan in individuele interviews maar zijn individuele interviews het meest gangbaar tijdens audits. Ook is het vaak raadzaam niet alleen op audits te vertrouwen maar ook informatie in te winnen bij vakbonden en ngo’s. Je krijgt hierdoor een completer beeld van de situatie.

Algemene risico’s vs. Risico’s op basis van een auditrapport

Het kan voorkomen dat er een ‘gap’ zit tussen algemene risico’s die en specifieke risico’s uit bijvoorbeeld een auditrapport. Ga op onderzoek uit waardoor dit komt.

Productielocaties in eigen beheer

Indien je (een gedeelte van) je productielocaties in eigen beheer hebt (mede-eigenaar bent), is het extra van belang aandacht te besteden aan eventuele risico’s en impacts. In dit soort gevallen kan je immers direct verantwoordelijk zijn voor eventuele misstanden.
Het is daarnaast belangrijk te beseffen dat je analyse van risico’s per productielocatie niet ophoudt bij je eerstelijnslocaties maar ook dient te worden uitgebreid naar de tweede- en derdelijnsleveranciers. Zo kun je je in je overzicht ook informatie toevoegen over stoffenleveranciers bevat waar direct wordt ingekocht. Maar je kunt ook denken aan productielocaties verder in de keten zoals wasserijen, spinners, et cetera.

Dit kun je doen:

  • Maak een schematisch overzicht met uitkomsten uit auditrapporten per producent;
  • Maak een vergelijking tussen risico’s per land/ regio en de risico’s per producent:
  • Maak vervolgens een ‘gap analyse’; een vergelijking tussen het algemene risico’s en de auditbevindingen;
  • Blijf werken aan de zaken die uit het auditrapport naar voren komen, dit zijn namelijk concrete bevindingen;
  • Wees kritisch op de auditkwaliteit en bespreek de algemene risico’s die je mist met de supplier en auditorganisatie;
  • Vraag informatie en advies aan een externe belanghebbende (bijvoorbeeld een lokale ngo) over of het aannemelijk is dat een bepaald risico’s zich afspeelt bij deze producent en of de informatie uit het auditrapport betrouwbaar is.
Impact van COVID-19 op due diligence
Op basis van dialoog (en audits) met leveranciers kunnen specifieke COVID-19-risico’s die spelen op niveau van individuele leveranciers in kaart worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door te bepalen/bespreken in hoeverre landelijke en regionale risico’s ook bij individuele leveranciers spelen. Let op: door een lockdown kan dit in de praktijk lastiger zijn dan dit in eerste instantie lijkt.