31. Hoe start je een actueel leveranciersoverzicht?

Leveranciers zijn de bedrijven met wie jullie een inkoopcontract hebben. Dit kan de producent zijn, maar ook een tussenpersoon (agent, groothandel of importeur) of een merk. Het vaststellen van een lijst met leveranciers is de eerste stap in het transparant maken van je keten.

Dit kun je doen:

  • Gebruik een format waar je het overzicht van de productieketen en processen in kan bijhouden en die je helpen bij het uitvoeren van due diligence. Zie een voorbeeld format bij Tools.
  • Zorg ervoor dat naam en adresgegevens van de leverancier waarmee je een contractuele relatie hebt bekend zijn en worden vastgelegd.
  • Consolideer (verklein) je leveranciersbestand om je keten makkelijker transparant te maken. Met hoeveel producenten realiseer je 80 procent van je omzet of inkoopwaarde? Kijk kritisch of je die andere producenten wel echt nodig hebt.