Zon en wind leveren meer op dan jaar geleden

03-06-2019

De productie van duurzame energie uit zon en wind kwam in mei hoger uit dan een jaar ervoor. Ten opzichte van april dit jaar is de productie bijna gelijk. Deze bronnen waren in mei goed voor 2,8 procent van de finale energievraag. Dit blijkt uit de mei-cijfers van Energieopwek.nl.

RIVM-rapport: blijf veiligheid machines checken

03-06-2019

Cirkelzagen, vulmachines en transportbanden: ongelukken blijven gebeuren. Ieder jaar raken circa 280 mensen gewond; vaak verliezen ze vingers. Het RIVM deed onderzoek naar ruim honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016. Blijf de veiligheid checken, is één van de aanbevelingen.

Kabinet waardeert Europa-advies van de SER

29-05-2019

Het kabinet heeft positief gereageerd op het advies ‘Prioriteiten voor een fair Europa’ van de SER. Het kabinet beschouwt het advies als een belangrijke steun in de rug voor de Nederlandse inzet voor een sterke en duurzame Europese economie.

SER: Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders

24-05-2019


De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.

Metaalsector zet zich in voor verantwoorde metaalketens

23-05-2019

De metaalsector bundelt de krachten voor een impuls aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties tekenen daarvoor op 23 mei het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’. Doel is om het internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen.

Advies “Samen werken aan taal” nu ook in versie op makkelijk leesniveau

22-05-2019

In april publiceerde de SER het advies “Samen werken aan taal” over laaggeletterdheid. Vandaag verschijnt een heel korte samenvatting van dat advies in een hertaalde versie op A2 niveau, het leesniveau van laaggeletterden. In samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven wordt deze versie online verspreid.

Jaarverslag Inspectie SZW: groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

20-05-2019

Het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt groeit. De Inspectie SZW zag in 2018 meer schijnconstructies en misstanden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.

Vraag van de maand: wat zegt de wet over aanrijdgevaar bij tankstations?

16-05-2019

“Ik werk bij een tankstation. Onlangs is ergens anders een ongeluk gebeurd waarbij een auto de winkel is binnengereden. Dat is toen gelukkig goed afgelopen. Is er wettelijk iets vastgelegd met betrekking tot de beveiliging van tankstations tegen dit gevaar?”

Aandacht voor verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures blijft nodig

15-05-2019

In de Wet op de medische keuringen staat dat vragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid niet mag. Niet in de gesprekken, en niet in sollicitatieformulieren. Toch worden deze vragen nog steeds gesteld in sollicitatieprocedures. Dat schrijft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen in haar jaarverslag over 2018.

Nederland en Vlaanderen slaan handen ineen voor eerlijk natuursteen

13-05-2019

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector hebben samen met de Nederlandse en Vlaamse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Dit ‘IMVO initiatief TruStone’ is tot stand gekomen na een periode van intensieve besprekingen onder leiding van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad.