Lees het SER-rapport jongeren in verkorte versie

05-09-2019

Vorige week publiceerde het SER Jongerenplatform de verkenning “Hoge verwachtingen” over kansen en belemmeringen van jongeren. Er is ook een korte samenvatting van dat advies beschikbaar.

SER open huis: meld u nu aan!

03-09-2019

Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert de Sociaal-Economische Raad een open huis. Op deze dag laten we alle bekende en minder bekende verhalen van de SER samenkomen.

Twintig procent meer hernieuwbare energie dan vorig jaar

02-09-2019

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (elektriciteit, warmte en biobrandstof) lag in augustus 20 procent hoger dan de vergelijkbare maand vorig jaar. Van het stroomverbruik kwam in augustus net als vorige maanden ruim 20 procent uit hernieuwbare bronnen. Dit blijkt uit de maandcijfers van energieopwek.nl

SER adviseert over sociale dialoog met de publieke sector

30-08-2019

Hoe kunnen de sociale partners in de publieke sector (de werkgevers en vakcentrales in onderwijs en overheid) beter worden betrokken bij wetgeving en beleid, en bij het overleg met sociale partners in de marktsector?

SER waarschuwt: Jongeren minder snel zelfstandig en tweedeling neemt toe

29-08-2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal-Economische Raad.

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

16-08-2019

De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Oproep over samenstelling SER

05-08-2019

De SER heeft in de Staatscourant een oproep geplaatst aan organisaties om zich uiterlijk 9 september 2019 te melden als ze menen recht te hebben op het benoemen van leden van de raad.

Veel zonstroom en matig wind in juli

01-08-2019

In de maand juli was zonne-energie, naast biomassa, de belangrijkste bron voor duurzame energie. Zowel de eerste week van juli als tijdens de hittegolf lag de productie per dag regelmatig boven de 1 gigawatt (GW). Dat is verglijkbaar met een kolencentrale.

SER biedt uniek kijkje achter de schermen met open huis

25-07-2019

In 2020 bestaat de SER 70 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum organiseert de SER op 11 oktober 2019 het SER open huis.

Energiebesparing op schema

19-07-2019

De afspraak om energie te besparen in woningen ligt goed op schema. Daarmee kunnen de doelen uit het Energieakkoord voor dit onderdeel worden gehaald. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage 2018 van het convenant “10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving”.