Werk voor een sterke regio samen aan verbinding tussen economie, onderwijs en banen

17-02-2017

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren.

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt

14-02-2017

Het kabinet heeft een reactie geschreven op drie recente rapporten over de robotisering van de arbeidsmarkt: de verkenning van de SER en de rapporten van WRR en het Rathenau Instituut. Dat blijkt uit een brief van de minister Asscher (SZW), mede namens minister Bussemaker (OCW) en minister Kamp (EZ), aan de Tweede Kamer.

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in culturele sector

07-02-2017

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van Federatie Cultuur en de Kunstenbond gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die zij vorig jaar hebben uitgebracht. De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector, zoals dalende werkgelegenheid, lage inkomens en een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers.

Minister Kamp verleent SER décharge over vereffening vermogen Landbouwschap

07-02-2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft per brief van 27 januari 2017 de SER décharge verleend als vereffenaar van het vermogen van het Landbouwschap. De bewindsman stemt in met de door de SER vastgestelde rekening van inkomsten en uitgaven en het vereffeningsverslag.

Bijeenkomst OR-platforms bij de SER

07-02-2017

Vanmiddag komen leden van verschillende OR-platforms bij de SER bijeen. De bijeenkomst is georganiseerd door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz).

SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

03-02-2017

Sinds een jaar werkt de OECD samen met de rijksoverheid en de SER aan het opstellen van een Nationale Skills Strategie. Voor dit traject hebben drie dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden met professionals uit de werelden van onderwijs en werk.

SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen

30-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft woensdag 18 januari het SER-advies 'Een werkende combinatie' toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26-01-2017

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De SER doet daarom aanbevelingen om de invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden. Daarnaast bepleit de SER enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) aan te passen. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

25-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft in de Tweede Kamer de SER-signalering 'Nieuwe wegen naar een succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen' gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie van SZW.

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

20-01-2017

De ministerraad heeft besloten twee nieuwe kroonleden voor te dragen voor benoeming: Kim Putters en Bas ter Weel.