Concurrentie in digitale sector eerlijker door DMA

31-10-2022

Op 12 oktober 2022 is de DMA, ook wel de wet digitale markten, door de Europese Unie gepubliceerd. De DMA moet de digitale sector eerlijker en concurrerender maken. Samen met de DSA (wet digitale diensten), die nog gepubliceerd moet worden, vormt dit wetsvoorstel het zogenaamde Digital Services Pakket van de Europese Unie.

Doe heel november inspiratie op tijdens de Maand van de Medezeggenschap

28-10-2022

November 2022 is de Maand van de Medezeggenschap. De maand is bedoeld om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele organisaties. Tijdens de maand kun je aan interessante activiteiten deelnemen.

SER verkenning over grondstoffentransitie besproken met Kamerleden

26-10-2022

Op 19 oktober namen Kamerleden deel aan een gesprek over de SER-verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffen- en energietransitie voor brede welvaart' die in september werd gepubliceerd.

Rotterdam wordt ‘waterstofhub’ van Europa

25-10-2022

De Rotterdamse haven moet de ‘waterstofhub’ van Europa worden. Daar wordt hard aan gewerkt, onder meer met de bouw van een enorme waterstoffabriek van Shell. Om de Europese doelen voor groene energie te halen, is het belangrijk dat Europa snel met regels voor de waterstofsector komt, zegt Randolf Weterings van het Havenbedrijf Rotterdam.

Vakbonden: veel praktisch opgeleiden willen loopbaanadvies

25-10-2022

Ruim 40 procent van de werkenden in Nederland met een praktische beroepsopleiding zou graag gebruikmaken van een loopbaancheck. Dat blijkt uit een steekproef van vakbonden FNV en CNV. Vooral jongeren tonen interesse.

Ervaringen uitwisselingen tijdens de tweede dag van het Ontwikkeling Telt! Festival

24-10-2022

Op donderdag 13 oktober vond de tweede (fysieke) dag van het Ontwikkeling Telt! Festival 2022 plaats. Een dag vol inspiratie voor beleidsmedewerkers en professionals uit het veld om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan met scholing en ontwikkeling. Van kennis over de skillsgerichte arbeidsmarkt tot van werk naar werk begeleiding, het festival stond volledig in het teken van basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Lees in dit artikel meer over de festival dag en de ervaringen van deelnemers.

SER stelt richtbedragen or-scholing 2023 vast

24-10-2022

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2023 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.160 euro per dagdeel per or (was in 2022: 1.100 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid, net als in 2021.

SER-briefadvies roept op tot versnelde aanpak Jeugdzorg: “De nood is hoger dan ooit”

21-10-2022

De SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg dringt met een aanvullend briefadvies er op aan niet langer te wachten met de realisatie van het eerder uitgebrachte jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar mensen’. De werkdruk en behoefte aan zorg zijn niet verminderd, waardoor het water aan de lippen staat.

Goed geregeld recht op reparatie draagt bij aan circulaire economie

21-10-2022

Als reparatie van spullen die niet (meer) werken goedkoper wordt, zullen consumenten en producenten vaker daarvoor kiezen dan voor vervanging. Reparatie draagt dus bij aan het realiseren van een circulaire economie in 2050, waarin afval niet meer bestaat.

Raad keurt EU-wetgeving goed voor genderevenwicht in top bedrijven

19-10-2022

De Europese Raad heeft definitief groen licht gegeven voor de EU-regels ter bevordering van een evenwichtigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde ondernemingen.