Verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkelingsdoelen

06-03-2019

Hoe draagt internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen bij aan wereldwijde duurzame ontwikkeling? De Sociaal-Economische Raad (SER) werkt aan een advies hierover voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 7 maart is er een brede dialoogbijeenkomst met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden.

Zon houdt duurzame productie overeind

04-03-2019

Zonne-energie zorgde in februari dat de productie van duurzame energie nog iets groeide. Met name de laatste twee weken van de maand droeg zon flink bij.

Vraag van de maand: heeft een zwangere recht op een rustruimte?

04-03-2019

Een preventiemedewerker stelde het SER Arboplatform de volgende vraag: “Een collega van me werkt in een meubelwinkel en is zes maanden zwanger. Ze wordt nu sneller moe en mag vaker rust nemen. Er is alleen niet echt een geschikte ruimte, alleen de kantine. Daar is het vaak druk en er staan alleen maar harde stoelen en een tafel. Wat nu?”

Extra geld voor inburgering

22-02-2019

De komende twee jaar komt er 40 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten voor begeleiding van statushouders bij hun inburgering.

Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal

18-02-2019

Vandaag organiseert de Sociaal-Economische Raad (SER) de bijeenkomst ‘Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal’. Tijdens deze bijeenkomst gaan betrokken beleidsmedewerkers en programmamanagers van provincies, Economic Boards en provinciale SER’en in gesprek over hoe zij hun rol optimaal kunnen spelen.

Katrien Termeer, hoogleraar en nieuw kroonlid: 'Kleine stapjes zijn de sleutel tot transitie'

15-02-2019

Klimaatverandering, circulaire economie, maar ook voedselzekerheid en duurzame landbouw. Hoogleraar Katrien Termeer houdt zich bezig met de bestuurskundige kant van weerbarstige maatschappelijke vraagstukken. Jarenlang onderzoek leerde haar dat verandering vaak niet groots en meeslepend tot stand komt, maar in kleine, betekenisvolle stapjes.

Vraag van de maand: moet er altijd een bhv’er aanwezig zijn op de werkvloer?

07-02-2019

Een directeur van een bedrijf in schoonmaakmiddelen en chemicaliën stelde het Arboplatform de volgende vraag: “Onlangs waren twee bedrijfshulpverleners van de avondploeg ziek. Daardoor zou er tijdens de dienst geen bhv’er aanwezig zijn. We hebben toen besloten het bedrijf om 17.00 uur te sluiten. Is het mogelijk of toegestaan in deze omstandigheden toch door te werken?”

Warmtepompen net zo belangrijk als wind op zee

07-02-2019

Warmtepompen droegen in januari bijna net zoveel bij aan de productie van hernieuwbare energie als windmolens op zee. Beiden waren goed voor ongeveer 1,3 petajoule.

Arbobalans 2018: meer burn-out klachten

04-02-2019

Werknemers ervaren hoge taakeisen en kunnen daar zelf weinig invloed op uitoefenen. Dit vertaalt zich in een stijging van burn-outklachten bij werknemers. Dat staat in de Arbobalans 2018, die TNO onlangs heeft gepubliceerd.

Bijzonder jaar voor Energieakkoord

29-01-2019

Het Energieakkoord heeft een bijzonder jaar achter de rug. Vijf jaar na de ondertekening gaat het akkoord een nieuwe fase in. Naar verwachting wordt het in 2019 een integraal onderdeel van het Klimaatakkoord. Het afgelopen jaar kenmerkte zich dan ook door intensief overleg voor deze nieuwe fase waarin energiebeleid opgaat in klimaatbeleid. De uitvoering van het akkoord stond echter niet stil.