Spijker jezelf bij in de maand van de Digitale Fitheid

01-03-2023

Maart 2023 is omgedoopt tot de maand van de Digitale Fitheid. Digitale fitheid is het vermogen om efficiënt en effectief te kunnen functioneren in een digitale omgeving. Je hebt dan niet alleen technische vaardigheden, maar begrijpt ook wat de impact van digitale technologie op de samenleving is en kunt je daar op aanpassen. Tijdens de maand kun je aan diverse activiteiten deelnemen.

Arbeidskrapte: kansrijke opties voor publieke sectoren

28-02-2023

De huidige druk op publieke sectoren kan wel degelijk worden verlicht. Dat blijkt uit een recent uitgebracht advies van de SER. De werknemerstekorten in sectoren zoals zorg en onderwijs zijn tegen te gaan, stelt dit adviesrapport. Bijvoorbeeld door in te zetten op goed werkgeverschap en slimmer werken, maar ook door het potentieel van mensen die (meer uren) willen werken, te stimuleren.

SERmagazine heet nu Zicht op

24-02-2023

De titel van ons magazine verandert van SERmagazine naar Zicht op. Met deze titel benadrukken we de maatschappelijke betrokkenheid waarbinnen de SER zich beweegt.

Ongebruikelijke oplossingen gezocht

23-02-2023

Burgers die hulp nodig hebben van de gemeente, vallen soms tussen wal en schip. Dat gebeurt vooral als hun probleem niet in één ‘hokje’ past. In Den Haag worden hulpverleners opgeleid om iedere burger te helpen, óók als dat creativiteit vraagt.

Leercultuur gemeenten deels positiever dan andere sectoren

22-02-2023

De leercultuur bij gemeenten is positief in vergelijking met andere sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van A&O fonds Gemeenten, het opleidingsfonds van de gemeenten. Dit gaat dan met name over de deelname aan cursussen en het leren op de werkplek. De deelname aan langere opleidingen is bij gemeenteambtenaren juist lager dan in andere sectoren.

Mbo zorg en techniek populair, ondanks daling aantal studenten

21-02-2023

Bij praktische mbo-opleidingen in de zorg en techniek steeg het aantal studenten in 2022 met 8% ten opzichte van 2021. Een opvallende ontwikkeling, aangezien het totaal aantal mbo-studenten juist afnam. Dit blijkt uit onderzoek van de MBO Raad.

Aanhoudende arbeidsmarktkrapte in publieke sectoren vraagt om ferme keuzes van kabinet

17-02-2023

De problemen op de arbeidsmarkt zijn groter dan ooit. Door de arbeidsmarktkrapte komt de uitvoering van publieke taken zoals zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid in de knel, constateert de Sociaal-Economische Raad (SER).

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Via business development, strategie en M&A-rollen ben ik doorgegroeid naar managementposities”

16-02-2023

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Leren op de werkvloer bij Vebego: ‘Vaardigheden kun je leren, bij Vebego zijn we op zoek naar wie je bent als mens’

15-02-2023

Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of collega's, is een belangrijk onderdeel van ons werk. Bovendien is leren in een klaslokaal niet voor iedereen weggelegd. Hoe stimuleer je informeel leren op de werkvloer? En hoe draagt informeel leren bij aan een positieve en vanzelfsprekende leercultuur? In deze interviewreeks komen organisaties die leren op de werkvloer stimuleren aan het woord. In deel 1 spreken we Sandra van Meer, Director People & Culture bij Vebego.

Mensen langer gezond in dienst met een arbocatalogus

14-02-2023

Een arbocatalogus is niet verplicht. Veel sectoren hebben er dan ook geen. Toch heeft zo’n ‘oplossingenboek’ voor risico’s op de werkvloer zeker voordelen, vindt Gepke Haringsma, manager duurzame inzetbaarheid en arbo bij adviesbureau Wissenraet van Spaendonck: “Een arbocatalogus draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”