Terugblik SER-bijeenkomst ‘Brede welvaart, een genderinclusief perspectief’

13-03-2024

Op 5 maart 2024 vond de SER-bijeenkomst ‘Brede welvaart, een genderinclusief perspectief’ plaats in het Museon-Omniversum. Het event stond in het teken van de noodzaak van dit genderinclusieve perspectief voor het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan en het bevorderen van brede welvaart. Een wake-up call, maar ook een message of hope dat het niet te laat is om het beter te doen.

Leerambassadeurs maken leren toegankelijk

12-03-2024

De monitor leercultuur laat grote verschillen zien tussen groepen werkenden. Zo zien we dat je zonder startkwalificatie (mbo-niveau 2) niet alleen minder vaak leert, maar ook minder de noodzaak voelt én minder vaak gestimuleerd wordt om te leren. Gelukkig zijn er ook praktijkvoorbeelden die laten zien dat het ook anders kan.

AI en de arbeidsmarkt: zes vragen aan hoogleraar Anna Salomons

12-03-2024

Wat zijn de gevolgen van kunstmatige intelligentie (AI) voor de arbeidsmarkt? Over die vraag heeft het demissionaire kabinet advies gevraagd aan de SER. Anna Salomons, hoogleraar werk en ongelijkheid aan de Utrecht School of Economics, geeft alvast een voorproefje. Zij doet al jaren onderzoek naar de invloed van technologische vernieuwing op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid in Nederland, Europa en de Verenigde Staten.

Overheid moet voortouw nemen in leven lang ontwikkelen

05-03-2024

De SER wil dat de overheid fors en structureel gaat investeren in een leven lang ontwikkelen (LLO). Het huidige beleid is ad hoc en versnipperd. Volgens het SER-advies Leven lang ontwikkelen (december 2023) is er een samenhangende aanpak nodig. Vijf vragen over dit SER-advies en de roep om een duidelijke visie op dit thema.

Eerste Kamer bespreekt "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie"

28-02-2024

Op 27 februari, stond er een historische gebeurtenis op de agenda van de Eerste Kamer. Het langverwachte "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie" werd besproken. Dit wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nieuwe aanvraagtijdvakken subsidies en Webinar Levenslang Ontwikkelen

28-02-2024

Wil je als bedrijf investeren in de groei en ontwikkeling van je personeel? Hieronder vind je de nieuwe aanvraagtijdvakken voor subsidies die gericht zijn op levenslang ontwikkelen.

Burgerparticipatie : Op zoek naar álle stemmen

20-02-2024

De SER maakt op allerlei manieren ruimte voor andere stemmen, naast die van werkgevers, werknemers en kroonleden. In de laatste raadsvergadering is de participatiewijzer toegepast. De SER ziet de participatiewijzer als middel om de kloof tussen burgers en politiek te dichten.

Marike Knoef, voorzitter SER-commissie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen: ‘Aanpak gezondheidskloof is collectieve verantwoordelijkheid’

13-02-2024

Het is een van de schrijnendste en hardnekkigste verschillen in Nederland: de gezondheidskloof tussen welvarende en minder welvarende mensen. Het advies van de SER-commissie Sociaal Economische Gezondheidsverschillen ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ bevat aanbevelingen voor het komende kabinet om de kloof te dichten. Vijf vragen aan commissievoorzitter Marike Knoef.

Hoe kan het ontwikkelbudget beter ingezet worden?

13-02-2024

In veel cao’s maken werkgevers afspraken over ontwikkelbudgetten. Ondanks deze afspraken blijven deze budgetten vaak onbenut, zoals blijkt uit een onderzoek van de AWVN. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: tijdgebrek, hoge werkdruk, gebrek aan kennis over beschikbare opleidingen, onduidelijkheid over ontwikkelingsrichting, en gebrek aan motivatie. Om werknemers aan te moedigen meer regie te nemen over hun ontwikkeling, is het belangrijk om hen bewust te maken van de mogelijkheden en voordelen hiervan.

Vijf jaar succesvol Leven Lang Ontwikkelen in Twente

13-02-2024

In de afgelopen vijf jaar hebben maar liefst 6.500 Twentenaren een loopbaangesprek gehad, waarvan meer dan 3000 zich ook daadwerkelijk hebben laten omscholen met behulp van een scholingscheque. Een mijlpaal waar het Twents Fonds voor Vakmanschap trots op mag zijn! Op 30 januari was het dan ook tijd voor een feestelijke bijeenkomst in Borne, waar bestuurders, werkgevers en kandidaten terugblikten op de successen van de afgelopen jaren en de impact van de IKBINDR-campagne. Henri de Groot, kroonlid van de SER, gaf een lezing over het belang van leven lang ontwikkelen voor de brede welvaartsontwikkeling van de regio.