Jaarbericht Staat van het mkb 2020

16-12-2020

Op woensdag 16 december 2020 presenteerde het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (NCvO) het Jaarbericht Staat van het mkb 2020.

Hoe regel je de BHV tijdens de coronacrisis?

15-12-2020

Direct na het uitbreken van de coronacrisis liepen veel bedrijven en organisaties aan tegen de vraag hoe het zit met de opleiding en organisatie van hun bhv’ers.

Nieuw stappenplan oprichten ondernemingsraad voor ondernemers

14-12-2020

Een onderneming met vijftig of meer medewerkers is verplicht een ondernemingsraad (or) in te stellen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? De SER heeft ze verzameld in een praktisch, gratis stappenplan.

Denktank Coronacrisis: Extra aandacht voor wie kwetsbaar is op de arbeidsmarkt

10-12-2020

De coronacrisis treft veel werkenden. Maar sommige groepen lopen meer risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Denk aan jongeren die willen beginnen of net zijn begonnen met werken, mensen met een migratieachtergrond of met een arbeidsbeperking. Velen hiervan hadden voor de crisis uitbrak al achterstanden op de arbeidsmarkt.

Ruim 90 procent van de professionele rolsteigers wordt onveilig opgebouwd

09-12-2020

Dat blijkt uit een landelijke controle van de Inspectie SZW op professioneel gebruik van rolsteigers. Bij 251 van de 270 rolsteigers voor bouw-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden, was sprake van onveilige situaties. Zo ontdekten de inspecteurs veel onstabiele steigers, steigers waarbij de wielen niet op de rem stonden of waar leuningen ontbraken. Een flink deel hiervan, 107, werd aangetroffen bij schildersbedrijven.

Actieve rol pensioenadviseurs vereist bij betrekken medezeggenschap

09-12-2020

Voor pensioenadviseurs ligt er een taak om hun klanten te informeren over de wettelijke voorschriften ten aanzien van medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ook is het zaak hen op weg te helpen zodat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Sinds 2019 hebben medezeggenschapsorganen in ondernemingen tot vijftig werknemers namelijk uitgebreidere rechten gekregen ten aanzien van de pensioenregeling.

Vraag van de maand: Bescherming tegen onnodig keuren

07-12-2020

Iemand krijgt, na een sollicitatieprocedure, een aanstellingskeuring. Deze keuring omvat een medische vragenlijst, biometrische keuring en een fysieke test. De medische vragenlijst bevat vragen over de algemene gezondheidstoestand. Er staan ook vragen in die niet relevant zijn voor de functie. Moet de sollicitant deze vragen beantwoorden?

Aandacht voor mensen die door coronacrisis zijn ontslagen

04-12-2020

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité) brachten vrijdagochtend 4 december een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC) bij het UWV hoofdkantoor. Het bezoek richtte zich op de rol van het RWC bij het ‘van werk naar werk’ begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Het SER Arboplatform gaat dialoog aan met beroepsverenigingen

03-12-2020

Het Arboplatform van de SER wil een dialoog- en kennisnetwerk over het thema arbeidsomstandigheden ontwikkelen. Zo’n netwerk helpt arbo-deskundigen om kennis over arbo-onderwerpen, met elkaar te delen.

Initiatiefgroep wil structurele financiering van preventie

02-12-2020

Preventieprogramma’s moet je jarenlang volhouden om effect te krijgen. Daar is langdurig, dus structureel budget voor nodig. Voor de volgende kabinetsperiode is nog geen financiële steun afgesproken voor de partijen die de preventieprogramma’s uitvoeren.