Meld je aan voor de Diversity Day Inspiratiesessie (12 mei)

02-05-2022

In het kader van de European Diversity Month vindt op donderdag 12 mei de Diversity Day Inspiratiesessie 2022 plaats. Tijdens deze sessie kunnen deelnemers ideeën opdoen voor activiteiten op Diversity Day, dat dit jaar in het thema staat van 'Verschil Verrijkt'. Het programma is online te volgen en begint om 13.00 uur.

Eurocommissaris Paolo Gentiloni op bezoek bij de SER

29-04-2022

Op woensdag 26 april bezocht Eurocommissaris Paolo Gentiloni de SER. Hij is binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor een breed pakket van taken op het terrein van de economie.

SER ontvangt record aantal fusiemeldingen in 2021

28-04-2022

In 2021 zijn bij de Sociaal-Economische Raad (SER) 892 fusies en overnames gemeld. Dat is een stijging van 41 procent ten opzichte van 2020 (633). Niet eerder waren er zoveel fusies en overnames als in 2021. Hierbij speelt corona waarschijnlijk een rol. Fusies zijn een belangrijke overlevingsstrategie voor bedrijven die het moeilijk hebben en een aantal fusies dat eerder on hold werd gezet, kwam vorig jaar los.

Jaarverslag 2021 aanstellingskeuringen

28-04-2022

Het jaarverslag over 2021 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gepubliceerd.

Jongerenparticipatie: hoe krijgen zij een volwaardige stem aan de beleidstafels?

26-04-2022

Nederlandse jongeren hebben het in meerdere opzichten lastiger dan eerdere generaties en de onderlinge verschillen worden groter. Besluiten van nu hebben voor hen nog jarenlang gevolgen. Daarom willen ze graag meepraten aan de beleidstafels. Hoe krijgt de stem van jongeren – en kinderen – daar een volwaardige plek?

Waarom draagvlak voor diversiteit- en inclusiemaatregelen zo belangrijk is: 'Je kunt écht veel medestanders hebben'

26-04-2022

Wil je binnen je organisatie een effectief diversiteit- en inclusiebeleid invoeren, dan is het goed om vooraf te bedenken hoe je hier voldoende draagvlak voor organiseert. Want je kan wel op de prachtigste D&I-plannen broeden; zonder steun vanuit alle lagen in het bedrijf zullen ze in de praktijk moeilijk tot bloei komen. Hoe je dit aanpakt, kwam op 12 april in de Radboud Universiteit Nijmegen aan bod tijdens de bijeenkomst Het Moet Wel Werken: Zo creëer je draagvlak voor D&I.

SER Topvrouw Caroline Holtgrefe in Inclusive 30 van MT/Sprout

26-04-2022

Vanaf vandaag, 26 april 2022, mag Caroline Holtgrefe van SER Topvrouwen zich rekenen tot de Inclusive 30 van MT/Sprout. Vanochtend presenteerde MT/Sprout de tweede editie van de Inclusive 30-lijst. Een jaarlijkse lijst met dertig leiders die écht het verschil maken en het Nederlandse bedrijfsleven op weg helpen naar een diversere en inclusieve toekomst.

Ontwikkeling Telt Festival! keert terug

19-04-2022

Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER, ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt Festival! Het congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Het festival bestaat dit jaar uit een online bijeenkomst op 22 september en een fysieke bijeenkomst op 13 oktober in Den Haag. Wil je bijdragen aan het programma? Dien je voorstel dan voor 23 mei in.

5 vragen aan ondernemer Ethem Emre over interculturele dienstverlening

19-04-2022

Er zijn meer arbeidsdeskundigen nodig die migrant of (klein)kind van migranten zijn, om de re-integratie van een brede groep (voormalig) werkenden te verbeteren. Ondernemer Ethem Emre maakt zich zorgen en heeft haast. Vijf vragen en antwoorden.

SER-GSW adviseert grenswaarde arseen en anorganische arseenverbindingen

14-04-2022

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) adviseert minister Karien van Gennip een nieuwe wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen in te voeren van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur).