Rol or bij regels voor werken met gevaarlijke stoffen

19-05-2020

De inspectie SZW heeft een overzicht van de belangrijkste rechten van de or over werken met gevaarlijke stoffen geïnventariseerd in een handzame flyer. Hierin zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de Ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.

Barometer Culturele Diversiteit

18-05-2020

Een belangrijke aanbeveling uit het SER-advies Diversiteit in de Top, tijd voor versnelling wordt uitgevoerd. De Barometer Culturele Diversiteit is nu beschikbaar voor werkgevers. Daarmee kan de meetbaarheid van culturele diversiteit in het personeelsbestand worden verbeterd, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit

12-05-2020

Topvrouwen.nl wordt per heden onderdeel van de ondersteunende SER-infrastructuur voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Deze infrastructuur wordt opgezet voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’.

Kabinet vraagt SER advies over 7 sociaal-economische onderwerpen

08-05-2020

Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd.

Gedragscode omgangsvormen op het werk

07-05-2020

Oók op de digitale werkvloer. Werkgevers en werknemers willen werken in een veilige en welkome (digitale) omgeving, waar iedereen elkaar waardeert en respecteert.

IBO-rapport vraagt om integrale aanpak om automatisme van deeltijdwerk te doorbreken

30-04-2020

Op 29 april 2020 is het Interdepartmentaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het IBO-rapport Deeltijdwerk stelt dat Nederland een unieke deeltijdcultuur kent die zichzelf in stand houdt. Dat heeft tot gevolg dat veel vrouwen al vanaf de start van hun loopbaan in deeltijd werken.

Covid-19 | Protocol 'samen veilig doorwerken'

23-04-2020

Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben een protocol opgesteld voor hun sectoren met adviezen over veilig werken tijdens de coronacrisis.

Haagse Beek opnieuw voor drie jaar gecertificeerd

21-04-2020

Opleidingsinstituut Haagse Beek behoudt voor maatwerktrainingen het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO. Het certificaat is drie jaar geldig.

Opleidingsinstituut Moovs opnieuw voor drie jaar gecertificeerd

21-04-2020

Moovs behoudt het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO voor maatwerktrainingen. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van drie jaar.

Topontbijt 2020 - Aftermovie

08-04-2020

Tijdens het Topontbijt van Talent naar de Top op 6 maart jl. discussieerde de top van Nederland, vrouwen en mannen, over het realiseren van meer diversiteit in de (sub)top.