‘Lokale experts kennen de risico’s’

14-03-2023

In landen waar Nederlandse bedrijven producten vandaan halen, valt vaak veel te verbeteren aan het welzijn van lokale werknemers en is er soms sprake van misstanden in de keten. Dit soort risico’s zijn vaak moeilijk te doorgronden. Daarom is een Local Expert Network opgebouwd. Lokale professionals worden opgeleid tot risicobeoordelingsexpert om Nederlandse bedrijven te helpen.

'Benut alle vrouwelijke talenten in Nederland en laat niemand achter'

13-03-2023

Deze boodschap stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’, die plaatsvond op Internationale Vrouwendag. Daarmee riep het event impactmakers op samen vaart te maken met het realiseren van gelijke kansen voor álle vrouwen.

‘Tijd om meters te maken en niet meer weg te kijken’

09-03-2023

“Nu is het momentum om samen vaart te maken met diversiteit op de werkvloer en de kansen te grijpen. Er zijn simpelweg geen excuses meer. We hebben iedereen nodig!” Die oproep deed SER-voorzitter Kim Putters tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Nieuw SLIM-aanvraagtijdvak geopend voor mkb

08-03-2023

Vanaf 1 maart 2023, 9:00 is weer een nieuw aanvraagtijdvak van de SLIM-subsidie geopend voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt tot en met 30 maart 17:00. SLIM staat voor ‘subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb.’

‘Laten we het eerst eens hebben over mensen die níet arm zijn’

07-03-2023

De uitzichtloze armoede waarin steeds meer mensen zich bevinden, dreigt de samenleving te ontwrichten. Om dat op te lossen, moeten we volgens Ernst-Jan de Bruijn (Universiteit Leiden) en Tim ’S Jongers, directeur Wiardi Beckman Stichting, eerst de kloof tussen de mensen ‘die aan de knoppen draaien’ en degenen die in armoede leven, overbruggen. “Die werelden liggen mijlenver uit elkaar.”

CSRD-webinar: hulp voor bedrijven bij rapporteren verplichte klimaatinformatie

07-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over klimaatverandering in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

06-03-2023

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Gevolgen ‘dubbele materialiteit’ voor bedrijven praktisch uitgelegd

01-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over ‘dubbele materialiteit’ in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

Leren op de werkvloer bij Hanzestrohm: ‘Als je ontwikkelen op de werkvloer leuk maakt, dan gaat leren vanzelf’

01-03-2023

Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of van collega's, is een belangrijk onderdeel van het werk. Bovendien is leren in een klaslokaal niet voor iedereen weggelegd. Hoe stimuleer je informeel leren op de werkvloer? En hoe draagt informeel leren bij aan een positieve en vanzelfsprekende leercultuur? In deze interviewreeks komen organisaties die leren op de werkvloer stimuleren aan het woord. In deel 2 spreken we Karsten Dijkstra, HR Manager bij Hanzestrohm.

Spijker jezelf bij in de maand van de Digitale Fitheid

01-03-2023

Maart 2023 is omgedoopt tot de maand van de Digitale Fitheid. Digitale fitheid is het vermogen om efficiënt en effectief te kunnen functioneren in een digitale omgeving. Je hebt dan niet alleen technische vaardigheden, maar begrijpt ook wat de impact van digitale technologie op de samenleving is en kunt je daar op aanpassen. Tijdens de maand kun je aan diverse activiteiten deelnemen.