SER: ontwikkel digitaal overzicht van alle scholingsmogelijkheden en middelen

16-11-2020

Er is grote behoefte aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan voor werkenden en (nog) niet werkenden. Dit constateert de SER in het advies waarin zij is gevraagd hoe private scholingsmiddelen zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Week van de Werkstress 2020 | Blijf in balans!

12-11-2020

Op maandag 16 november 2020 openden Bas van ’t Wout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER) de Week van de Werkstress.

NEA-COVID-19 | Welke impact hadden de eerste 3 maanden coronacrisis op het werk?

12-11-2020

Door de coronamaatregelen werken we in Nederland sinds maart 2020 grotendeels thuis. Wat was de impact hiervan op het werk?

Jongeren Denktank Coronacrisis praat verder over klimaat

12-11-2020

Het gesprek van jongeren met elkaar over de gevolgen van de coronacrisis krijgt een vervolg. Het nieuwe onderwerp is het klimaat. Vanaf 12 november kunnen jongeren tussen 16 en 35 jaar hun ideeën spuien over hoe klimaatproblemen kunnen worden aangepakt.

Werkplekinstructiekaarten: handig hulpmiddel bij gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

10-11-2020

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is kortgezegd de ‘vertaling’ van de informatie op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Vaak is een VIB té technisch en uitgebreid om door werknemers op de werkvloer toe te passen. Werkgevers kunnen met behulp van een WIK duidelijke voorlichting en instructie opstellen. Deze is bestemd voor de werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers ingediend

10-11-2020

Minister Dekker voor Rechtbescherming en Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een ingroeiquotum en streefcijfers invoert.

Woensdag 25 november 2020: Webinar AMG met uitreiking Driehoek 3D Trofee

06-11-2020

Op woensdagochtend 25 november houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een webinar. De Alliantie zet zich in voor de verbetering van de samenwerking in de governance driehoek door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad.

Noodsituatie op je werk? Vertrouw op de bedrijfshulpverlener

02-11-2020

Elk jaar overlijden in Nederland zo'n 50 tot 70 werknemers door een ongeval op hun werk. Maar ook allerlei kleinere incidenten (zoals brandwonden, mensen die onwel worden of valincidenten) kunnen nare gevolgen hebben voor wie dat overkomt. Daarnaast krijgen jaarlijks tal van bedrijven en organisaties te maken met brand, bommeldingen en andere noodsituaties. Bij dit soort calamiteiten op de werkvloer spelen bhv’ers een belangrijke rol. Zij verlenen bijvoorbeeld eerste hulp, helpen met het blussen van branden, bij het ontruimen van panden en het inschakelen van hulpdiensten.

Bas van ’t Wout opent campagne tegen lichamelijke belasting door werk

27-10-2020

Op woensdag 28 oktober lanceren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!'. De campagne richt zich op preventie van lichamelijke belasting in sectoren waar veel fysiek werk voorkomt.

SER biedt IMVO-advies aan Tweede Kamer aan

27-10-2020

De SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bood gisteren het advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ aan de Tweede Kamer aan tijdens een online bijeenkomst.