De toekomst van jongeren: hoezo veelbelovend?

21-11-2022

De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid tussen jongeren verder groeien. Eva Buwalda, Bo Lemmens en Anne Sophie Stoop vinden actie daarom hard nodig.

ROA/SEO: kijk breder dan diploma’s en werk samen voor scholing technici

17-11-2022

Investeer meer in de matching en scholing van zij-instromers, en zet netwerken op voor het stimuleren van scholing. Dat zijn enkele aanbevelingen van onderzoeksinstituten ROA en SEO voor het oplossen van de arbeidsmarktkrapte in de technische sector.

SER-advies Reparatiebevordering ‘Repareren vraagt nieuwe verdienmodellen’

15-11-2022

In de circulaire economie draait het om minder, langer, opnieuw of ander gebruik van grondstoffen. Repareren is daarbij een van de belangrijkste strategieën. Maar hoe bevorder je dat consumenten en producenten voor reparatie kiezen in plaats van vervanging? Een advies van de Commissie Consumentenaangelegenheden van de SER. “We hebben de planeet de afgelopen decennia overvraagd.”

Nieuwe Europese verordening moet producten met dwangarbeid weren van Europese markt

09-11-2022

In september 2022 heeft de Europese Commissie een concept verordening voorgesteld om producten die met dwangarbeid zijn gemaakt op de EU-markt te verbieden. Ben je benieuwd wat deze verordening inhoudt? En wat het voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen? Dit artikel geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Interview Ed Nijpels : ‘Europa is absoluut noodzakelijk voor de klimaattransitie’

08-11-2022

Soms loopt Nederland voor de troepen uit met een ambitieuze klimaatregel. Een andere keer manen Europese regels Nederland juist om serieuzer werk te maken van de transitie. Om klimaatdoelen te halen én eerlijke concurrentie in stand te houden, is Europa onmisbaar, zegt Ed Nijpels, SER-kroonlid en tot voor kort voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Terugblik op 12e editie Topvrouwen speeddate event: ‘Het contact met andere topvrouwen is net zo waardevol als met executive searchers’

08-11-2022

Ruim 120 topvrouwen grepen begin november hun kans om zich met een pitch van 10 minuten in de kijker te spelen bij executive searchbureaus op zoek naar die éne leider of toezichthouder die als geen ander een organisatie toekomstbestendig weet te houden in volatiele tijden. Het 12e SER Topvrouwen speeddate-event was daarmee wederom een succes.

Begeleiden van vakmensen in ontwikkeling

03-11-2022

Op 20 september 2022 is dr. Marco Mazereeuw officieel beëdigd als lector en practor Beroepsgerichte Didactiek en Leven Lang Ontwikkelen. Mazereeuw is verbonden aan een onderzoeksgroep van het Friesland College en de Hogeschool NHL Stenden. Tijdens de inauguratie hield Mazereeuw zijn inaugurele rede met als thema ‘Begeleiden van vakmensen in ontwikkeling’.

Een rechtvaardige energietransitie is geen luxe, maar bittere noodzaak

03-11-2022

Om opwarming van de aarde tegen te gaan zijn radicale veranderingen nodig. We hebben meer hernieuwbare energie nodig, maar mogen daarbij het belang van verantwoorde productie niet uit het oog verliezen. SER beleidsmedewerkers Anouk van Esch en Jessie Harms schrijven in deze column hoe we de stap naar een rechtvaardige energietransitie kunnen maken.

Open Supply Hub lanceert een nieuw, gratis supply chain mapping-platform

02-11-2022

De Open Supply Hub is een gratis, toegankelijk samenwerkingsplatform voor het in kaart brengen van de toeleveringsketen, dat wordt gevuld en gebruikt door belanghebbenden in meerdere sectoren en toeleveringsketens. Hun doel: het ontsluiten van supply chain-gegevens voor iedereen. Fleur Meerman, Senior Beleidsmedewerker Internationaal MVO bij de SER, is toegetreden tot het bestuur van het platform.

De rol van keurmerk SCOOR-RMZO – Wat levert certificering op?

01-11-2022

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor ondernemingsraden en pvt’s door certificering van opleidingsbureaus. Het biedt or en bestuurder garantie over de opleidingskwaliteit. Sinds vier jaar heeft trainingsbureau INFÁCY een certificering. Wat zijn hun ervaringen en hoe zien zij de rol van SCOOR-RMZO?