Oplossingen voor de arbeidsmarkt

07-02-2023

De zorg, het onderwijs, de techniek, de politie en vele andere sectoren, ze komen allemaal menskracht te kort. De arbeidsmarkt is nog nooit zo krap geweest. Om die krapte op te lossen, is een andere manier van denken nodig, zonder taboes. Én het lef om dingen anders te doen.

Actieplan Groene en Digitale banen gelanceerd

06-02-2023

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen met 55-60% te reduceren in 2030. Afspraken daarover zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord in 2019. Eén van de voorwaarden om dat doel te bereiken is dat er voldoende technische vakmensen in de klimaat- en digitale transitie werken. Mensen waaraan nu een groot tekort is. Om tekorten aan technisch en digitaal personeel te verminderen, lanceert het kabinet nu het actieplan Groene en Digitale banen. De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (K&E) van Gennip (SZW), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) schrijven dit in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Raad voor de Toekomst adviseert het Nationaal Groeifonds

06-02-2023

In juni 2022 is de Raad voor de Toekomst opgericht. De raad adviseert het kabinet en het Nationaal Groeifonds hoe zij rekening kunnen houden met de belangen van jongeren en toekomstige generaties bij de toekenning van middelen.

Hoe wil het kabinet verder met AI?

06-02-2023

De gevolgen van artificiële intelligentie (AI) moeten nog steeds scherp in de gaten gehouden worden. De Tweede Kamer-commissie Digitale Zaken vergaderde op 25 januari over het rapport ‘Opgave AI’ van de WRR en de kabinetsreactie daarop.

Gratis doorleren op mbo scholen stimuleert leven lang ontwikkelen

02-02-2023

Werkzoekenden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe kunnen gratis een mbo opleiding volgen. Het samenwerkingsverband Het Noorden Leert Door heeft een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor het stimuleren van deelname aan de mbo-opleidingen in de regio. Het Noorden Leert Door is een samenwerking van VNO-NCW, MKB Noord, acht mbo-instellingen en arbeidsmarktregio’s in de aangesloten provincies.

‘Te veel mensen staan nog aan de kant’

31-01-2023

FutureLab biedt vijftigplussers de kans om hun digitale vaardigheden op te krikken. En daarmee ook hun zelfvertrouwen. Het trainingsprogramma is een initiatief van Stichting JobOn, een landelijke community voor iedereen die een stap wil maken in zijn of haar loopbaan.

Lancering SER Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven

31-01-2023

Op 31 januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal markeert een belangrijke stap voor het monitoren en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven.

Nieuwe ‘look and feel’ voor SER Topvrouwen database

31-01-2023

Op 31 januari 2023 opent SER Topvrouwen een vernieuwde database. Na ruim 6 jaar was de database toe aan een optimalisatieslag. Daarom is de Topvrouwen database - mede op basis van input van Topvrouwen en executive searchers - in een nieuw jasje gestoken.

Webinarreeks biedt verdieping op verplichte EU-duurzaamheidsrapportage

24-01-2023

Na een succesvol startwebinar over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verzorgt de SER samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving vier verdiepingswebinars over deze aankomende verplichte Europese duurzaamheidsrapportage. De richtlijn verplicht heel veel ondernemingen vanaf 2024 te rapporteren over hun duurzaamheid aan de hand van verschillende criteria. Ook bedrijven die er zelf niet direct onder vallen, krijgen er via hun afnemers mee te maken.

‘Zonder Europa was er geen Charter Diversiteit geweest’

24-01-2023

Alice Odé, projectleider bij SER Diversiteit in Bedrijf, zorgde er mede voor dat er een Charter Diversiteit in Nederland kwam. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voorbeelden van buurlanden die al wel zo'n Charter hadden trok aarzelende politici over de streep.