SER: Kabinetsbeleid is niet voldoende om laaggeletterdheid aan te pakken

11-04-2019

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie.

Grillig maart zorgt voor record windopbrengst

09-04-2019

De maand maart was een grille maand voor windenergie. Periodes van hoge productie wisselden met windarme periodes. Toch was er een record aan windproductie.

Adviesaanvraag: toepassing nieuwe technologieën voor gezond en veilig werken

02-04-2019

De concentratie van een gevaarlijke stof meten in de urine van werknemers. Een app die bij een werknemer in een fabriekshal het risico op gehoorschade meet. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER om advies gevraagd over de bijdrage van dergelijke technologieën aan gezond en veilig werken.

Aangepaste regeling MKB!dee binnenkort opengesteld

02-04-2019

Er is een aangepaste regeling voor MKB!dee gepubliceerd. Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.

Onderzoek: Belemmeringen voor deelname aan leven lang ontwikkelen

01-04-2019

Voor volwassenen zou het gemakkelijker moeten zijn om zich te blijven scholen en ontwikkelen. Onderzoeksbureau Panteia concludeert dat na onderzoek onder verschillende doelgroepen.

Het SER Jaarverslag 2018

28-03-2019

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met daarin een overzicht van onze activiteiten. Benieuwd naar wat de Sociaal-Economische Raad in het afgelopen jaar heeft bereikt? Bekijk hier ons jaarverslag over het jaar 2018.

SER-Jongerenplatform in gesprek met studenten over ervaringen studietijd

27-03-2019

Het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) brengt vandaag een bezoek aan de Universiteit en Hogeschool van Utrecht. Hier gaat het platform in gesprek met studenten over hun ervaringen tijdens de studietijd. De input wordt gebruikt voor het rapport ‘Ontplooiingskansen van jongeren’ dat de SER op verzoek van het kabinet rond de zomer zal uitbrengen.

Dutch Business Summit on Refugees op 8 april

25-03-2019

Tijdens de Dutch Business Summit on Refugees laten Nederlandse bedrijven zien hoe ze zich inzetten voor vluchtelingen.

Kabinet stuurt voornemens voor adviesaanvragen naar SER

21-03-2019

Het kabinet is van plan de SER het komende jaar over in elk geval vijf onderwerpen advies te vragen. Dat staat in een brief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de SER.

Digitalisering en Leven lang ontwikkelen

21-03-2019

Hoe digitaal is Nederland? Het lijkt alsof iedereen alles via computers en smartphones doet, maar is dat wel zo? Kan iedereen wel meekomen? Op de conferentie Nederland Digitaal, waar de SER vandaag een workshop over Leven Lang ontwikkelen houdt, is dit een centrale vraag.