Gaat de or ook over de (verre) toekomst?

07-07-2023

Energie besparen, CO2-uitstoot en afval verminderen: als or vinden wij dat de organisatie aan de slag moet om klimaatverandering tegen te gaan. Onze bestuurder schuift het gesprek over dit soort langetermijnkwesties echter voor zich uit. Welke aanknopingspunten biedt de WOR om in gesprek te komen?

Minister-president Rutte: “De SER is een onmisbaar adviesorgaan voor de overheid”

06-07-2023

Minister-president Mark Rutte was op werkbezoek bij de SER. In een rondetafelgesprek met zowel SER-medewerkers als vertegenwoordigers uit ‘de polder’ kwamen verschillende thema’s en de werkwijze van de SER uitgebreid aan de orde.

Hoe kan jouw or beter meedenken over arbo-beleid?

06-07-2023

In de wandelgangen heb ik van collega’s veel gehoord over het nieuwe SER-advies Arbovisie 2040. In het eerste deel van de Arbovisie 2040 staat dat medezeggenschap in relatie tot arbo nog niet goed genoeg van de grond komt. Dat heeft me aan het denken gezet: hier moet ik als beleidsmedewerker medezeggenschap iets mee! Arbeidsomstandigheden op een juiste manier organiseren in de organisatie is van groot belang en kan zeker niet zonder medewerkers hierbij te betrekken.

‘De verbinding raakt uitgehold’

04-07-2023

Maatschappelijke organisaties zijn de verbindende schakel tussen ons als burgers en het openbaar bestuur. Maar die verbinding raakt uitgehold omdat organisaties moeite hebben leden aan zich te binden, constateert hoogleraar Caelesta Braun tijdens een lezing bij de SER. Daardoor is het ingewikkelder geworden om mensen te betrekken bij politieke besluitvorming. “Het gevaar is dat de achterbannen zich niet vertegenwoordigd voelen.”

Podcastaflevering 1: De Gezondheidskloof

03-07-2023

De eerste aflevering van de SER Podcast Impact in de Polder staat in het teken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Waarom lukt het Nederland al decennia niet de gezondheidskloof te verkleinen?

Podcastaflevering 2: De Grondstoffentransitie

03-07-2023

In de tweede aflevering van de SER Podcast Impact in de Polder staat de grondstoffentransitie centraal. De grondstoffentransitie is nodig om te voorkomen dat de circulaire economie in de knel komt.

Podcastaflevering 3: Burgerparticipatie

03-07-2023

In de derde aflevering van de SER Podcast Impact in de Polder gaat Marnix dieper in op het thema burgerparticipatie: hoe kunnen we de stap maken om mensen meer te betrekken bij het overheidsbeleid en naar hen te (blijven) luisteren?

SER lanceert podcast Impact in de Polder

03-07-2023

De Sociaal-Economische Raad lanceert vandaag een eigen podcast genaamd Impact in de Polder. De podcast zal gaan over de diverse sociaal-economische thema’s waar de SER aan werkt. Presentator Marnix Kluiters neemt de luisteraars mee in een kijkje achter de schermen.

SER treedt toe tot UN Global Compact Network Netherlands

30-06-2023

Met de toetreding tot het UN Global Compact Network Netherlands, ondersteunt de Sociaal-Economische Raad (SER) het doel van deze organisatie om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen bij het bedrijfsleven. Ook brengt de SER kennis en ervaring in op het gebied van IMVO en profiteren de achterbannen van beide organisaties van elkaars netwerken.

Betekenisvolle dialoog met stakeholders

29-06-2023

Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven staan voor de opgave om burgerparticipatie te bevorderen. De OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) vragen bedrijven betekenisvol engagement aan te gaan met stakeholders in hun ketens. Zicht op… stelt hierover vijf vragen aan Jules Beelen van de SER en Suzanne Ekel van de Goldschmeding Foundation.