Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor acrylamide

27-11-2020

De SER is een onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor acrylamide gestart. De termijn voor reacties loopt tot 15 april 2021.

SER stelt richtbedragen or-scholing 2021 vast

25-11-2020

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2021 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.065 euro per dagdeel per or (was in 2020: 1055 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid net als in 2020.

Zuyderland wint Driehoek 3D Trofee

25-11-2020

Zuyderland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie.

Zoveel werkstress bij jongeren. Hoe kan dat?

19-11-2020

Veel mensen werken op dit moment thuis. Dat geldt ook voor veel jonge professionals, werkenden tot 35 jaar, die vrijwel de hele week thuis zijn en hun collega’s alleen online zien. De grenzen tussen werk en privé vervagen en het vasthouden van focus en concentratie is moeilijk, laat staan het wegwijs worden binnen een organisatie. Tegelijkertijd wordt er veel van jonge professionals verwacht. De druk om goed te presteren is hoog.

Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen: Najaar 2019 – najaar 2020

16-11-2020

De SER publiceert de tweede voortgangsrapportage van de Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen. De doelstelling van de Actie-agenda is het aanjagen van doorbraken op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen door het stimuleren van een sterke, positieve en vanzelfsprekende leercultuur voor de werkende en niet-werkende beroepsbevolking, organisaties en onderwijsinstellingen.

Leren en ontwikkelen en de bijdrage aan van-werk-naar-werk

16-11-2020

Op verzoek van de Denktank Coronacrisis, die is geïnitieerd door de SER is een kennisdocument opgesteld waarin de centrale vraag is: Welke lessen kunnen we trekken uit de bestaande initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en van werk (en werkloosheid) naar werk en wat is nodig voor opschaling hiervan in de crisis- en herstart fase.

SER: ontwikkel digitaal overzicht van alle scholingsmogelijkheden en middelen

16-11-2020

Er is grote behoefte aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan voor werkenden en (nog) niet werkenden. Dit constateert de SER in het advies waarin zij is gevraagd hoe private scholingsmiddelen zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Week van de Werkstress 2020 | Blijf in balans!

12-11-2020

Op maandag 16 november 2020 openden Bas van ’t Wout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER) de Week van de Werkstress.

NEA-COVID-19 | Welke impact hadden de eerste 3 maanden coronacrisis op het werk?

12-11-2020

Door de coronamaatregelen werken we in Nederland sinds maart 2020 grotendeels thuis. Wat was de impact hiervan op het werk?

Jongeren Denktank Coronacrisis praat verder over klimaat

12-11-2020

Het gesprek van jongeren met elkaar over de gevolgen van de coronacrisis krijgt een vervolg. Het nieuwe onderwerp is het klimaat. Vanaf 12 november kunnen jongeren tussen 16 en 35 jaar hun ideeën spuien over hoe klimaatproblemen kunnen worden aangepakt.