Verkenning Financiële instrumenten voor een circulaire economie

25-05-2018

De inzet van financiële overheidsinstrumenten, zoals belastingen, subsidies en overheidsinkopen, kan bijdragen aan een versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Door deze financiële instrumenten slim in te zetten, ontstaan economische kansen, terwijl milieuschade en onzekerheid over grondstoffenvoorziening afnemen. Dit staat in de verkenning “Financiële instrumenten voor een circulaire economie”.

Wouter Kuin (Universiteit Leiden) winnaar SER-Scriptieprijs 2018

25-05-2018

Wouter Kuin (bestuurskunde, Universiteit Leiden) heeft met zijn masterscriptie ‘Passion for Sustainable Fashion’ de SER-Scriptieprijs 2018 gewonnen. Hij krijgt de prijs vanwege de grote relevantie voor het SER-werk, het gedegen onderzoek, het hoge analytische niveau en de goede leesbaarheid. Hij krijgt 2000 euro en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mocht hij vanochtend de raadsvergadering toespreken.

SER heeft gesprek met Tweede Kamer over De vele kanten van banen combineren, het advies over combinatiebanen.

17-05-2018

Een delegatie van de SER heeft in de Tweede Kamer een vraaggesprek gevoerd over het rapport De vele kanten van banen combineren. De Kamer toonde brede belangstelling voor het verschijnsel combinatiebanen, waarbij mensen tegelijkertijd meerdere banen combinere

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2018

14-05-2018

Tijdens de openbare raadsvergadering op vrijdagochtend 25 mei wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2018 bekend gemaakt. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.

Minister aan de slag met het advies Toekomstgericht Beroepsonderwijs Deel 2

04-05-2018

Het kabinet heeft een reactie gegeven op drie adviezen over het mbo: het advies van de SER uit november 2017 en twee adviezen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). In haar brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Van Engelshoven (OCW) welke acties zij wil nemen om opvolging te geven aan de adviezen.

Tunesische delegatie wil leren van sociale dialoog in Nederland

23-04-2018

De Tunesische minister van Sociale Zaken, Mohamed Trabelsi, bracht samen met vertegenwoordigers van Tunesische sociale partners op 23 april een bezoek aan de SER. De delegatie is voor een driedaags bezoek in Nederland. Het opzetten van de sociale dialoog in Tunesië staat hierbij centraal.

Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie

19-04-2018

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen.

“Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind”

16-04-2018

Breed draagvlak is cruciaal om de energietransitie te laten slagen. De impact op de samenleving is groot. Dat vraagt om brede steun in de samenleving om de noodzakelijke veranderingen ook vorm te geven. "Zonder draagvlak is energietransitie en doodgeboren kind”, stelde Ed Nijpels in de Tweede Kamer.

Twee taakgroepen ondersteunen Klimaatakkoord

12-04-2018

Twee taakgroepen, Arbeidsmarkt/Scholing en Financiën gaan de onderhandelaars van het Klimaatakkoord ondersteunen. Dit moet zorgen dat thema’s die aan elke tafel spelen en ook voor een versnelling kunnen zorgen in samenhang worden aangepakt. Mogelijk komen er ook taakgroepen voor Innovatie en Ruimtelijke inpassing.

Kleding- en textielbedrijven verder aan de slag met due diligence

06-04-2018

Tijdens de bijeenkomst ‘Putting due diligence into practice’ kregen deelnemers van het convenant Duurzame Kleding en Textiel handvatten om verder aan de slag te gaan met due diligence (imvo-risicomanagement).