SER-delegatie brengt werkbezoek aan Hardenberg

17-10-2016

12 oktober bracht een delegatie van de SER onder leiding van Mariëtte Hamer een werkbezoek aan de gemeente Hardenberg. Het college van burgemeester en wethouders liet de sociale partners zien hoe de decentralisatie van diverse rijkstaken lokaal is opgepakt.

Dialoogbijeenkomst over pensioenen

13-10-2016

Vanmiddag vindt onder leiding van Mariëtte Hamer een brede dialoogbijeenkomst plaats over de pensioenverkenning die de SER in mei heeft uitgebracht. Zowel ouderen als jongeren, werkenden en studenten, doen mee aan de discussie. De SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel wil graag horen hoe zij aankijken tegen de variant die de SER heeft verkend: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. De uitkomsten van deze bijeenkomst zal de SER verwerken in een brief van bevindingen aan het kabinet.

Onafhankelijke Ombudsman Pensioenen behandelt gratis klachten over pensioenfondsen

10-10-2016

Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Fusiemeldingen in derde kwartaal met 15 procent gestegen

06-10-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het derde kwartaal van 2016 met 15 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Onderzoek naar scholing OR’en: Ondernemingsraden scholen veelal zonder visie

05-10-2016

Scholing draagt bij aan de kwaliteit van ondernemingsraden, maar veel OR’en hebben geen duidelijk beeld van de scholing die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

SER geeft toelichting advies circulaire economie in Tweede Kamer

05-10-2016

Een brede delegatie van de Sociaal-Economische Raad heeft woensdag 5 oktober in de Tweede Kamer een toelichting gegeven op het SER-advies Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen.

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!

03-10-2016

Per 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht gekregen over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van een advies van de SER.

Jongerenplatform SER bijeen over pensioenstelsel

29-09-2016

Vanochtend komt het SER-Jongerenplatform bij de SER voor een gesprek over ons toekomstig pensioenstelsel.

Kabinet speelt in op zorgen SER over beschut werk

20-09-2016

De SER is verheugd dat het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te helpen.

Adviesaanvraag over medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

16-09-2016

Staatssecretaris Klijnsma van SZW vraagt de SER advies inzake medezeggenschap over pensioenen in kleine ondernemingen.