In memoriam: Hans Pont

08-06-2017

Oud-FNV-voorzitter Hans Pont is op 1 juni overleden. Hij is 78 jaar geworden.
Pont was van 1985 tot en met 1988 als FNV-voorzitter lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad. In deze periode had hij ook zitting in de raad.

Brainstorm EESC over toekomst EU

02-06-2017

Op donderdag 1 juni organiseerde de SER in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een brainstorm met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van Europa. Vertegenwoordigers van sociale partners en andere maatschappelijke organisaties spraken uit wat zij verwachten van de Europese Unie en wat niet.

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

31-05-2017

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden de belangrijkste uitdagingen en kansen omschreven.

Consultatief overleg ministers Ploumen en Koenders over Brexit

29-05-2017

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (Buitenlandse Zaken) kwamen op maandag 29 mei voor overleg naar de SER. Zij spraken met de sociale partners en commissievoorzitter Mariëtte Hamer over de gevolgen van de Brexit en de onderhandelingen voor een nieuw akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Impuls aan energiebesparing huishoudens

23-05-2017

Energiebesparing voor huishoudens krijgt een impuls. Met voorlichting, subsidie en goede samenwerking tussen aanbieders van besparingsoplossingen wordt het voor huishoudens makkelijker hun verbruik terug te dringen. Een besparing van 3 procent is mogelijk.

Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord

19-05-2017

De Tweede Kamer is vol lof over de resultaten van het Energieakkoord tot nu toe. Diverse Kamerleden feliciteerden de SER met wat er is bereikt. Dat bleek donderdag tijdens een bijeenkomst met de Kamercommissie Economische Zaken. SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het SER-energieakkoord praatten daar de Kamerleden bij.

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken

19-05-2017

“In de regio wordt heel veel samengewerkt, op tal van gebieden. Er is alleen meer focus nodig”, vertelde SER-voorzitter Mariëtte Hamer gisteren aan leden van Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Een SER-delegatie sprak met de commissie over het SER-advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Na een eerder SER-advies over deze thematiek kreeg de SER van de Kamer het verzoek om een verdiepend advies. Een van de vragen daarbij was of regionale samenwerking vrijwillig of verplicht moet zijn.

Georgisch bezoek bij de SER

17-05-2017

Een tripartiet samengestelde Georgische delegatie is vandaag onder begeleiding van de ILO op bezoek bij de SER. Zij worden geïnformeerd over de Nederlandse overlegeconomie, ons pensioenstelsel, de werking van ondernemingsraden en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eerste workshop leefbaar loon textielconvenant

11-05-2017

Op 9 mei 2017 organiseerde de werkgroep ‘leefbaar loon’, voor de bij het convenant duurzame Kleding en Textiel aangesloten bedrijven, NGO’s en vakbonden, een workshop over het thema ‘leefbaar Loon’. Dit onderwerp is één van de 9 prioritaire thema’s die specifiek zijn benoemd in het convenant.

SER in gesprek met Kamer over leren tijdens loopbaan

11-05-2017

Op uitnodiging van de Kamercommissie van OCW sprak een delegatie van de SER op 10 mei 2017 met parlementariërs over het advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ . In dit advies over postinitieel leren pleit de raad onder meer voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur, meer maatwerk en een breed maatschappelijk akkoord.