Vraag van de maand: Bescherming tegen onnodig keuren

07-12-2020

Iemand krijgt, na een sollicitatieprocedure, een aanstellingskeuring. Deze keuring omvat een medische vragenlijst, biometrische keuring en een fysieke test. De medische vragenlijst bevat vragen over de algemene gezondheidstoestand. Er staan ook vragen in die niet relevant zijn voor de functie. Moet de sollicitant deze vragen beantwoorden?

Aandacht voor mensen die door coronacrisis zijn ontslagen

04-12-2020

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité) brachten vrijdagochtend 4 december een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC) bij het UWV hoofdkantoor. Het bezoek richtte zich op de rol van het RWC bij het ‘van werk naar werk’ begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Het SER Arboplatform gaat dialoog aan met beroepsverenigingen

03-12-2020

Het Arboplatform van de SER wil een dialoog- en kennisnetwerk over het thema arbeidsomstandigheden ontwikkelen. Zo’n netwerk helpt arbo-deskundigen om kennis over arbo-onderwerpen, met elkaar te delen.

Initiatiefgroep wil structurele financiering van preventie

02-12-2020

Preventieprogramma’s moet je jarenlang volhouden om effect te krijgen. Daar is langdurig, dus structureel budget voor nodig. Voor de volgende kabinetsperiode is nog geen financiële steun afgesproken voor de partijen die de preventieprogramma’s uitvoeren.

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor acrylamide

27-11-2020

De SER is een onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor acrylamide gestart. De termijn voor reacties loopt tot 15 april 2021.

SER stelt richtbedragen or-scholing 2021 vast

25-11-2020

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2021 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.065 euro per dagdeel per or (was in 2020: 1055 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid net als in 2020.

Zuyderland wint Driehoek 3D Trofee

25-11-2020

Zuyderland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie.

Zoveel werkstress bij jongeren. Hoe kan dat?

19-11-2020

Veel mensen werken op dit moment thuis. Dat geldt ook voor veel jonge professionals, werkenden tot 35 jaar, die vrijwel de hele week thuis zijn en hun collega’s alleen online zien. De grenzen tussen werk en privé vervagen en het vasthouden van focus en concentratie is moeilijk, laat staan het wegwijs worden binnen een organisatie. Tegelijkertijd wordt er veel van jonge professionals verwacht. De druk om goed te presteren is hoog.

Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen: Najaar 2019 – najaar 2020

16-11-2020

De SER publiceert de tweede voortgangsrapportage van de Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen. De doelstelling van de Actie-agenda is het aanjagen van doorbraken op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen door het stimuleren van een sterke, positieve en vanzelfsprekende leercultuur voor de werkende en niet-werkende beroepsbevolking, organisaties en onderwijsinstellingen.

Leren en ontwikkelen en de bijdrage aan van-werk-naar-werk

16-11-2020

Op verzoek van de Denktank Coronacrisis, die is geïnitieerd door de SER is een kennisdocument opgesteld waarin de centrale vraag is: Welke lessen kunnen we trekken uit de bestaande initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en van werk (en werkloosheid) naar werk en wat is nodig voor opschaling hiervan in de crisis- en herstart fase.