Maak meer vaart met de grondstoffentransitie

04-04-2023

Met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 (NPCE) komen we er niet. De ambitie die in het NPCE wordt uitgesproken is een stap op de goede weg, maar leidt nog niet tot een halvering van het gebruik van abiotische grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050.

Wat brengt ChatGPT ons?

04-04-2023

ChatGPT wordt sinds de lancering in november 2022 al door miljoenen mensen gebruikt. De tool is gemaakt om miljarden bronnen te bestuderen en zo met natuurlijk taalgebruik een enorm aantal vragen te beantwoorden. Wat kan ChatGPT ons brengen en welke risico’s zijn er?

Overeenstemming polder en kabinet over toekomst arbeidsmarkt

03-04-2023

Sociale partners hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over de uitwerking van de voorstellen uit het SER-Middellange Termijnadvies (MLT) over de toekomst van de arbeidsmarkt. Daarmee kan minister Karien van Gennip van SZW deze uitwerking via wetsvoorstellen voorleggen aan de Tweede Kamer (en daarna de Eerste Kamer) en kan de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt worden doorgevoerd.

Dit betekent de nieuwe Europese wet tegen ontbossing

01-04-2023

Met een nieuwe ontbossingsverordening gaat de EU het op de markt brengen of exporteren van producten die bijdragen aan ontbossing verbieden. Hiermee wil de EU de druk op natuurlijke ecosystemen verminderen en bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit.

Aangenomen EU-wet voor loontransparantie moet loonkloof dichten

30-03-2023

Op 30 maart is door de Europese Commissie een wet voor loontransparantie aangenomen om de loonkloof in de EU aan te pakken. Dankzij deze wetgeving komen er bindende maatregelen die het beginsel van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ afdwingbaar maken.

E-learning landrechten voor beleggers

28-03-2023

De SER heeft een e-learning uitgebracht over het thema landrechten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). In deze online leeromgeving krijgen institutionele beleggers via presentaties van experts informatie over landrechten en hoe hier mee om te gaan als belegger.

Wel quick wins, geen quick fixes

23-03-2023

“Er is een gerichte aanpak nodig om de arbeidsmarktkrapte in de publieke sector aan te pakken. De mensen in de publieke sector werken met hart en ziel en lopen vaak vast op de werkvloer. Het kabinet zou urgent aan de slag moeten met de aanbevelingen uit het SER-advies”.

CSRD-webinar: bedrijven moeten transparant worden over duurzaamheid

22-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over presentatie, controle en gebruik van duurzaamheidsrapportage in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

Sneller, eenvoudiger en goedkoper problemen oplossen via geschillencommissies

21-03-2023

Wie een klacht heeft over consumentenproducten of -diensten, kan dit in laatste instantie voor de rechter uitvechten. Consumenten en ondernemers kunnen steeds vaker ook kiezen voor een snellere weg: de geschillencommissies. Hiermee kunnen consumentengeschillen eenvoudig en laagdrempelig worden opgelost. Het kabinet wil deze aanpak versterken.

Wooncrisis houdt ontwikkeling jongeren tegen

21-03-2023

Wouter Kools, bestuurder bij De Nederlandse Woonbond, maakt zich zorgen over de financiële onzekerheid en psychische kwetsbaarheid van jongeren nu de problemen op de woningmarkt blijven aanhouden.