Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector

22-04-2016

Onder de titel ‘Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen’ organiseerden de SER en de Raad voor Cultuur op 19 april een bijeenkomst met als doel bouwstenen te verzamelen voor een langetermijnvisie op arbeidsmarkt en inkomen in de culturele sector.

SER presenteert advies werken met een chronische ziekte aan Tweede Kamer

21-04-2016

Een SER delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer lichtte vandaag het SER-advies 'Werk: van belang voor iedereen', over werken met een chronische ziekte toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW en VWS. Dit advies is vastgesteld door de Raad in maart. Aanwezig waren Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Grace Tanamal (PvdA), Paul Ulenbelt (SP), Hanke Bruins-Slot (CDA), Steven van Weyenberg (D66) en Brigitte van der Burg (VVD). Van de zijde van sociale partners namen deel Titia Siertsema en van Uneto-VNI en Anthony Stigter namens de werkgevers, en Coen van der Veer (FNV) namens de werknemers. Kroonlid Louise Gunning was aanwezig als voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid.

Voedselconferentie EESC bij de SER

21-04-2016

In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap houdt de zogenoemde Groep III van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een congres over duurzame voedselproductie en – consumptie in het SER-gebouw. SER-voorzitter Mariëtte Hamer verwelkomt de deelnemers.

Minister Ploumen blij met unaniem advies TTIP

20-04-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en een afvaardiging van de sociale partners Catelene Passchier (FNV) en Guusje Dolsma (VNO-NCW) hebben vandaag het SER-advies over TTIP aan minister Ploumen (Buitenlandse Handel) overhandigd. De SER heeft het advies vrijdag unaniem vastgesteld.

Unaniem SER-advies over waarborgen beschermingsniveaus in TTIP

15-04-2016

De SER is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag. Het advies spreekt geen oordeel over TTIP uit. Dat kan ook niet, want de onderhandelingen zijn nog gaande.

Adviesaanvraag over toekomstbestendig beroepsonderwijs

15-04-2016

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de SER vragen te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daar heeft de ministerraad vandaag mee ingestemd.

SER-commissie wil consumentengeschillen eenvoudig en snel opgelost zien

11-04-2016

Een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting is voor zowel consumenten als ondernemers cruciaal. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn. De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) doet in een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie aanbevelingen om de toegang tot de rechter voor zowel consumenten als ondernemers te vereenvoudigen en te versnellen.

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2016

07-04-2016

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 april wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2016 bekend gemaakt.

Fusiemeldingen in eerste kwartaal met 23 procent gestegen

05-04-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het eerste kwartaal van 2016 met 23 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er werden in het afgelopen kwartaal 103 meldingen gedaan, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar 84 meldingen plaatsvonden.

Verkenning ‘Arbeidsmarkt in Culturele sector’ toegelicht in Commissie OCW

24-03-2016

Eind januari van dit jaar verscheen de verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector, een co-productie van de Raad voor Cultuur en de SER. Vandaag werd deze door een delegatie van de beide raden, onder leiding van respectievelijk Joop Daalmeijer en Mariëtte Hamer, toegelicht in de Tweedekamer Commissie OCW. Daarbij waren aanwezig de Kamerleden Monasch (PvdA), Van Veen (VVD) en Van Weyenberg (D66).