Bedrijfscommissie bemiddelt in zaak over ambtelijk secretaris

03-05-2021

De OR van een vervoersbedrijf wilde graag een ambtelijk secretaris inhuren. De bestuurder zag daar de noodzaak niet zo van in. De OR en bestuurder kwamen er samen niet uit en wilden voorkomen dat hun meningsverschil uit de hand liep. De or van het vervoersbedrijf vroeg daarom de bedrijfscommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) om te bemiddelen. In dit artikel lees je hoe zo’n zaak bij de bedrijfscommissie verloopt.

Vrouwen kiezen vaker voor ICT-baan, maar nog winst te behalen

03-05-2021

Hoewel de instroom van vrouwen in de ICT-sector al enkele jaren groeit, blijft het aantal nog achter bij mannen. Volgens de Human Capital Agenda ICT is er werk aan de winkel om de kloof te dichten en zo een meer inclusieve sector te worden.

Nieuwe SER-publicatie helpt or’s bij vinden van jonge collega’s

28-04-2021

De SER publicatie ‘Or zoekt jonge collega’s’ helpt or’s op weg bij het betrekken van jongeren bij medezeggenschap.

‘Een vrouw benoemen? Ja, maar…’ 7 mythes over topvrouwen ontkracht

28-04-2021

Mythes, dooddoeners en onwetendheid bemoeilijken de doorstroom van vrouwen naar de top.
Hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers en hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker maken korte metten met die misverstanden. “Statistisch gezien is er geen enkele reden voor disbalans.”

SER bouwt aan diversiteitsportaal in co-creatie met bedrijven

23-04-2021

De SER en VNO-NCW werken in co-creatie met bedrijven aan de opbouw van een diversiteitsportaal. Dit portaal speelt straks een belangrijke rol bij het ondersteunen van bedrijven bij de realisatie van een evenwichtiger man/vrouwverhouding op de werkvloer.

Zo maken ze in Groningen nieuwe monteurs ‘werkfit’ voor de energietransitie

20-04-2021

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave die ook de arbeidsmarkt verandert. In de provincie Groningen lopen experimenten om een leer- en ontwikkelcultuur van de grond te krijgen en werkgevers, werknemers en werkzoekenden mee te nemen in de technieken van de toekomst. De SER Noord-Nederland is een van de initiatiefnemers.

Met beleid van start

16-04-2021

Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders. Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders.

SER Jaarverslag 2020

30-03-2021

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met een overzicht van zijn activiteiten in het vorige kalenderjaar. Benieuwd naar wat de SER in 2020 heeft bereikt?

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor isocyanaten

26-03-2021

De SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) heeft besloten het lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor isocyanaten opnieuw te verlengen. De termijn voor reacties is verlengd tot 1 oktober 2021.

Online bijeenkomst 'Crisiscommunicatie in de governance driehoek'

22-03-2021

De Alliantie Medezeggenschap & Governance, AMG, organiseert op 31 maart a.s. van 15.00 – 16.00 uur een online bijeenkomst over ´Crisiscommunicatie binnen de governance driehoek´.