Dit betekent de nieuwe Europese wet tegen ontbossing

01-04-2023

Met een nieuwe ontbossingsverordening gaat de EU het op de markt brengen of exporteren van producten die bijdragen aan ontbossing verbieden. Hiermee wil de EU de druk op natuurlijke ecosystemen verminderen en bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit.

Aangenomen EU-wet voor loontransparantie moet loonkloof dichten

30-03-2023

Op 30 maart is door de Europese Commissie een wet voor loontransparantie aangenomen om de loonkloof in de EU aan te pakken. Dankzij deze wetgeving komen er bindende maatregelen die het beginsel van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ afdwingbaar maken.

E-learning landrechten voor beleggers

28-03-2023

De SER heeft een e-learning uitgebracht over het thema landrechten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). In deze online leeromgeving krijgen institutionele beleggers via presentaties van experts informatie over landrechten en hoe hier mee om te gaan als belegger.

Wel quick wins, geen quick fixes

23-03-2023

“Er is een gerichte aanpak nodig om de arbeidsmarktkrapte in de publieke sector aan te pakken. De mensen in de publieke sector werken met hart en ziel en lopen vaak vast op de werkvloer. Het kabinet zou urgent aan de slag moeten met de aanbevelingen uit het SER-advies”.

CSRD-webinar: bedrijven moeten transparant worden over duurzaamheid

22-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over presentatie, controle en gebruik van duurzaamheidsrapportage in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

Sneller, eenvoudiger en goedkoper problemen oplossen via geschillencommissies

21-03-2023

Wie een klacht heeft over consumentenproducten of -diensten, kan dit in laatste instantie voor de rechter uitvechten. Consumenten en ondernemers kunnen steeds vaker ook kiezen voor een snellere weg: de geschillencommissies. Hiermee kunnen consumentengeschillen eenvoudig en laagdrempelig worden opgelost. Het kabinet wil deze aanpak versterken.

Wooncrisis houdt ontwikkeling jongeren tegen

21-03-2023

Wouter Kools, bestuurder bij De Nederlandse Woonbond, maakt zich zorgen over de financiële onzekerheid en psychische kwetsbaarheid van jongeren nu de problemen op de woningmarkt blijven aanhouden.

Organiseer het werk anders, voor brede welvaart

16-03-2023

Sociale innovatie is een andere manier van werken, organiseren en managen. Werkgevers proberen personeel te werven én te behouden, de arbeidsproductiviteit te verhogen en in te spelen op kansen en risico’s van technologische veranderingen. Werknemers willen zich ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn. Voor beide partijen kan sociale innovatie bijdragen aan brede welvaart.

CSRD-webinar legt verplicht rapporteren over eigen werknemers uit

15-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over rapporteren over eigen werknemers in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

‘Lokale experts kennen de risico’s’

14-03-2023

In landen waar Nederlandse bedrijven producten vandaan halen, valt vaak veel te verbeteren aan het welzijn van lokale werknemers en is er soms sprake van misstanden in de keten. Dit soort risico’s zijn vaak moeilijk te doorgronden. Daarom is een Local Expert Network opgebouwd. Lokale professionals worden opgeleid tot risicobeoordelingsexpert om Nederlandse bedrijven te helpen.