Eerste editie SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024

08-04-2024

Tijdens het Commissiedebat Emancipatie in de Tweede Kamer dat afgelopen woensdag plaatsvond, is de eerste editie van de ‘SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024’ besproken. De onlangs gepubliceerde monitor bevat een jaarlijks terugkerende analyse van de rapportages die bedrijven - die onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen - hebben ingediend via het SER Diversiteitsportaal over het boekjaar 2022.

Kim Putters neemt Comeniusprijs 2024 in ontvangst

08-04-2024

SER-voorzitter Kim Putters heeft op zaterdag 6 april de Comeniusprijs 2024 ontvangen uit handen van Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren. De jury van de prijs die is vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius, prijst Putters om zijn vermogen om ‘steeds opnieuw helder te duiden wat er gaande is in de samenleving’.

Jaarrekening SER ter inzage

05-04-2024

Op grond van artikel 52 van de Wet op de SER legt het Dagelijks Bestuur van de SER aan de Raad rekening en verantwoording af over het beheer van de organisatie. De jaarrekening van de SER over 2023 ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van de SER aan de Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag. De jaarrekening wordt in de Raadsvergadering van 18 april vastgesteld.

‘We zijn nog lang niet uitgeleerd’

02-04-2024

“De SER moet ons uitdagen”, zegt Manon van der Lely, manager HR development van a.s.r. Daarom ondertekende de verzekeraar het Charter Diversiteit, een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf. Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie zijn onderdeel van de bedrijfsstrategie van de verzekeraar. Geen mooie praatjes voor de bühne of verplichting, maar puur bedrijfsbelang. “Maar we zijn nog niet uitgeleerd.”

Ministerraad stemt in met (her)benoeming kroonleden SER

28-03-2024

Per 1 april 2024 worden de voorzitter, Kim Putters, en veertien zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast worden acht nieuwe kroonleden benoemd. De ministerraad heeft ingestemd met deze (her)benoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de duur van twee jaar.

Nieuwe zittingsperiode Sociaal-Economische Raad

28-03-2024

Op 1 april 2024 begint de nieuwe zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad (SER). De zittingsperiode duurt twee jaar en eindigt op 31 maart 2026.

Bruggen bouwen voor iedereen op de arbeidsmarkt

27-03-2024

Wat kunnen we leren uit het begeleiden van mensen voor wie een leven lang leren niet vanzelfsprekend is? Daarover ging de bijeenkomst van het Sectoraal en Regionaal LLO - netwerk op 14 maart. Hiervoor waren we te gast bij UW, het participatiebedrijf van Utrecht. De bijeenkomst, rijk aan inspirerende verhalen en praktische inzichten, markeerde ook een bijzonder moment voor Henk Boes, die zijn voorzittersrol neerlegde voor een nieuwe uitdaging.

SER Jaarverslag 2023

27-03-2024

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vóór 1 april zijn jaarverslag met een overzicht van de activiteiten uit het vorige kalenderjaar. Benieuwd naar wat de SER in 2023 heeft bereikt?

Gezondheid als sleutel tot brede welvaart

26-03-2024

De kloof in gezondheid tussen welvarende en minder welvarende mensen blijft maar groeien, ook in Nederland. En dat ondanks vele pogingen om de tegenstellingen te verkleinen. De 20 procent meest welvarende mensen leeft ruim 8 jaar langer en zelfs 24 jaar langer in goede gezondheid dan de 20 procent minst welvarende mensen. Zou het komende kabinet het verschil kunnen maken?

Podcast bonusaflevering: De formule van de SER

25-03-2024

In deze speciale bonusaflevering van Impact in de Polder gaat presentator Marnix Kluiters dieper in op de rol van de SER als organisatie en haar betekenis in het maatschappelijk debat. Wie vertegenwoordigt de SER nu precies en wat zijn haar taken? Waarom is het gesprek over de economie, arbeidsmarkt en sociale vraagstukken tussen verschillende partijen zo belangrijk? En welke impact heeft het wanneer de SER haar advies uitbrengt?