Nieuwe tools helpen bedrijven betekenisvolle stakeholderdialoog aan te gaan

01-05-2024

De SER brengt vandaag een reeks nieuwe tools uit die bedrijven ondersteunt om op een betekenisvolle manier in dialoog te gaan met hun stakeholders. Dit helpt bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een van de tools is een online self-assessment, waarin bedrijven kunnen nagaan hoeveel ze weten over betekenisvolle stakeholderdialoog en hierover een advies op maat krijgen.

‘Bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn diverser te worden, komen er wel’

30-04-2024

Leiders van familiebedrijven die onder de ingroeiquotum- en streefcijferwet vallen, ontmoetten elkaar op 16 april bij de SER. Ze wisselden ervaringen uit over diversiteit en inclusie. Jan-Paul van den Bosch (Mourik) en Monique Busch (Hoppenbrouwers) waren erbij: “Ervaren wat diversiteit ons kan brengen, hielp enorm.”

Podcastaflevering 8: Betekenisvolle dialoog

29-04-2024

In deze aflevering van de SER podcast Impact in de Polder gaat Marnix dieper in op betekenisvolle dialoog in internationale ketens. Waarom is het belangrijk om het gesprek over mensenrechten, goede werkomstandigheden en duurzaamheid met stakeholders in de productieketens te voeren? En hoe voer je dit gesprek op een open en constructieve manier?

Verduurzaming van de maakindustrie vraagt om urgente aanpak

26-04-2024

“Hoe ziet de menukaart eruit om ervoor te zorgen dat de maakindustrie in Nederland snel en efficiënt kan omschakelen naar duurzame productieketens?” Dat vroeg Wytske Postma, voorzitter van de vaste Kamercommissie EZK en Kamerlid namens NSC zich af. Een brede vertegenwoordiging van Kamerleden ging over dit actuele thema in gesprek met de SER-delegatie bestaande uit SER-voorzitter Kim Putters, CNV-voorzitter Piet Fortuin, Focco Vijselaar van VNO-NCW/MKB-Nederland en Bas van Weegberg van de FNV.

Sahar Yadegari, directeur expertisecentrum VHTO: ‘Fix the system, not the girls’

23-04-2024

Op Girls’ Day zetten bedrijven in bèta, techniek en IT hun deuren open voor meiden tussen de 10 en 15 jaar. Een initiatief van expertisecentrum VHTO (Voor Haar Technische Ontwikkeling), omdat nog altijd relatief weinig jonge vrouwen kiezen voor een technische opleiding. 8.400 meiden en 230 bedrijven namen deel aan dit event, dat dit jaar op 11 april plaatsvond. Volgens VHTO-directeur Sahar Yadegari moeten niet de meiden, maar moet het systeem veranderen.

NLQFwet aangenomen door de Tweede Kamer: Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

23-04-2024

Op 9 april 2024 is de NLQFwet aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze wet wordt het voor iedereen duidelijk welk niveau een opleiding of diploma heeft. Zo kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter inspelen op de mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Kamerleden blij met advies “Balans in maatschappelijk verlof”

18-04-2024

Het huidige stelsel van arbeid en zorg is ingewikkeld. Er is een wirwar van verlofregelingen ontstaan. Die regelingen moeten werknemers in staat stellen om werken en zorgen te combineren. Maar de financiering en zeggenschap over verlof zijn onevenwichtig verdeeld over overheid, werkgevers en werknemers.

Adviesaanvraag Politiek Primaat in de WOR

17-04-2024

Net als in het bedrijfsleven geldt de Wet op Ondernemingsraden (WOR) ook voor medezeggenschap bij de overheid. De wetgever wil dat de medezeggenschap bij de overheid zo volledig mogelijk aansluit bij die van het bedrijfsleven, behalve als de bijzondere positie van de overheid maakt dat dat niet kan. De SER wordt hierover om advies gevraagd.

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik creëer mijn eigen pad door zelf de regie te voeren.”

17-04-2024

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Gun jongeren een voet tussen de deur – en luister naar ze

16-04-2024

Jongeren willen meepraten over de crises van nu, want het gaat over hún toekomst. Geef ze dus een serieuze plek aan tafel en dóe ook iets met wat ze zeggen. Dat zei Kimberley Snijders, voorzitter van het SER Jongerenplatform en de Nationale Jeugdraad tijdens de tweede SERtalk afgelopen maart.