Hoe blijft de afvalbranche gezond en veilig werken binnen 1,5 meter?

29-05-2020

De afvalbranche heeft een protocol opgesteld voor veilig werken in de anderhalvemetersamenleving. De branche heeft een vitale functie in Nederland. De continuïteit van de bedrijfsvoering moet daarom zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Zijn werkgevers verplicht de or te betrekken bij de NOW tegemoetkoming?

29-05-2020

De SER krijgt van or-leden de vraag of zij een wettelijk recht hebben wanneer de ondernemer een tegemoetkoming aanvraagt op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vooral nu er bij de verlenging een inspanningsverplichting geldt om werknemers te stimuleren aan bij– of omscholing te doen. De SER geeft aan wat er mogelijk is.

Vervolgadvies van de Denktank Coronacrisis gevraagd over auto- en OV-gebruik

28-05-2020

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft, samen met andere kabinetsleden, de Denktank Coronacrisis gevraagd om een aanvullend advies in de bestrijding van de coronacrisis.

Jaarverslag CKA: psychische gezondheidsrisico’s blijven aandacht vragen

28-05-2020

Het jaarverslag van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) over 2019 is gepubliceerd. In het jaarverslag worden de belangrijkste activiteiten van de CKA genoemd.

Schadevergoeding bij beroepsziekten is nog steeds niet vanzelfsprekend

27-05-2020

39 jaar en 100% arbeidsongeschikt als gevolg van kapotte longen door lasrook. Hoeveel toekomstzekerheid heb je dan?

Oproep voor internationaal MVO in tijden van coronacrisis

26-05-2020

De SER roept het Nederlandse bedrijfsleven op om solidair te zijn met partners in productielanden. Van bedrijven die internationaal zaken doen wordt verwacht dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen conform de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Juist in tijden van crisis is het van cruciaal belang dat bedrijven hier zo goed mogelijk invulling aan geven.

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2020

25-05-2020

De SER reikt elke twee jaar een prijs uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaal-economisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER.

Platform www.peerpeer.nl maakt oriëntatie op studie mogelijk

20-05-2020

Het SER Jongerenplatform lanceert samen met vele jongerenorganisaties de online tool www.peerpeer.nl om studiekiezers en studenten met elkaar in contact te brengen. Daardoor kunnen studiekiezers zich ondanks de beperkende maatregelen vanwege corona toch oriënteren op een studiekeuze. Www.peerpeer.nl is er voor toekomstige studenten voor het MBO, HBO en WO.

Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht? | Vraag van de maand

20-05-2020

Binnen onze organisatie zijn we aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)?

Rol or bij regels voor werken met gevaarlijke stoffen

19-05-2020

De inspectie SZW heeft een overzicht van de belangrijkste rechten van de or over werken met gevaarlijke stoffen geïnventariseerd in een handzame flyer. Hierin zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de Ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.