Samenstelling sectortafels Klimaatakkoord bekend

20-03-2018

Ruim honderd organisaties krijgen een rol bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Dinsdag maakte Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de deelnemers bekend.

SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen

16-03-2018

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vandaag de verkenning De vele kanten van banen combineren. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht. Hieruit ontstaat het beeld dat er een veelkleurig palet aan motieven en meerdere verschijningsvormen zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde hebben. Wel ligt er een taak om praktische belemmeringen weg te nemen evenals knelpunten die mensen ervaren als zij handelen uit financiële noodzaak.

Minister Wiebes overlegt met SER over EU-Voorjaarstop

09-03-2018

Onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer voerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een consultatief overleg met een delegatie van de SER ter voorbereiding van de EU-voorjaarstop. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties waren ruim vertegenwoordigd. Aan het gesprek namen onder meer de volgende voorzitters deel: Hans de Boer (VNO-NCW), Fried Kaanen (MKB), Marc Calon (LTO Nederland), Han Busker (FNV), Maurice Limmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP).

Argentijnse delegatie heeft interesse voor sociale dialoog

06-03-2018

De Argentijnse minister van Arbeid, Jorge Triaca, bracht samen met vertegenwoordigers van twaalf Argentijnse vakbonden op 6 maart een bezoek aan de SER. De delegatie werd ontvangen door voorzitter Mariëtte Hamer, algemeen secretaris Véronique Timmerhuis en afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties. De sociale dialoog stond tijdens dit werkbezoek centraal.

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

01-03-2018

De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klacht FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard

26-02-2018

Op 21 februari jl. heeft de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER de FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard in hun klacht. Het oordeel kwam na een klacht van FNV en Bond voor Personeel tegen Van Straaten Post, Sandd en een aantal aan haar gelieerde ondernemingen. De vakbonden waren van oordeel dat de fusiepartijen de Fusiegedragsregels niet goed hadden nageleefd bij de overname van Van Straaten Post.

SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start

23-02-2018

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gaan beginnen. Vrijdag ontvouwde minister Wiebes van EZK de kabinetsinzet om tot een akkoord te komen. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen.

SER ondertekent Charter Diversiteit in Bedrijf

22-02-2018

Op 8 februari heeft de SER het Charter Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring van werkgevers in de publieke en de private sector. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Inmiddels hebben 123 werkgevers zich bij het Charter aangesloten.

Groene waterstofeconomie is veelbelovend

16-02-2018

De groene waterstofeconomie, dat klinkt heel geheimzinnig maar het is er eigenlijk al. En het biedt grote kansen voor Nederland, en met name voor Noord-Nederland. Tijdens het werkbezoek van de SER aan de Noordelijke Innovation Board en SER Noord-Nederland in Groningen en Paterswolde werd dit snel duidelijk.

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

16-02-2018

De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design van de verlofregelingen. Deze stappen zijn: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.