Landelijke maatregelen beschermingsmiddelen zorgprofessionals

07-04-2020

Werkenden maken zich zorgen over hun veiligheid op de werkvloer, zo bleek ook uit recent onderzoek van het CNV onder tweeduizend werkenden. Door het coronavirus is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten.

SER verwelkomt nieuwe algemeen secretaris Jacqueline Prins

03-04-2020

De SER is verheugd met de benoeming van Jacqueline Prins per 1 juni als algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad. Prins volgt Véronique Timmerhuis op die in september 2019 afscheid nam.

SER Jaarverslag 2019

30-03-2020

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met daarin een overzicht van zijn activiteiten. Benieuwd naar wat de SER in het afgelopen jaar heeft bereikt?

Gevolgen coronavirus voor de inburgering

27-03-2020

De maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus hebben ook gevolgen voor inburgeringsplichtigen, de circa tweehonderd taalscholen met een keurmerk van Blik op Werk en kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland.

Uitstellen or-verkiezingen in verband met Corona-crisis?

27-03-2020

De SER krijgt van or-leden de vraag of hun or-verkiezingen uitgesteld kunnen worden in verband met de Corona-crisis. Daarmee vragen ze dus eigenlijk of hun zittingstermijn verlengd kan worden. De SER geeft aan wat er mogelijk is.

Kohnstammlezing 2020: Samen leven, samen scholen

26-03-2020

De Kohnstammlezing 2020 door Mariëtte Hamer kan, in verband met het coronavirus, niet doorgaan op de gebruikelijke wijze. De lezing kan hieronder wel gedownload worden. De geplande podcast opname wordt uitgesteld en zal op een later tijdstip worden gedeeld.

Opnieuw uitstel nieuwe inburgeringswet

23-03-2020

De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt opnieuw uitgesteld en wel met een half jaar. Aanvankelijk zou de nieuwe wet op 1 januari 2021 ingaan. Dat wordt nu 1 juli 2021.

Drie nieuwe kroonleden voor de SER

20-03-2020

Per 1 april 2020 worden mevrouw L.C. (Luce) van Kempen BSc, dr. P.F. (Pieter) Hasekamp namens het Centraal Planbureau (CPB) en prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen namens De Nederlandsche Bank (DNB) benoemd als Kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Gezamenlijke maatregelen voor behoud werkgelegenheid in coronacrisis

16-03-2020

Werkgevers en vakbonden roepen het kabinet op om direct samen maatregelen te nemen voor behoud van werk, inkomen en ondernemerschap.

Wanneer is een aanstellingskeuring mogelijk? | Vraag van de maand

16-03-2020

"Wij zijn een klein klusbedrijf en dringend op zoek naar nieuw personeel. Voor onze projecten moet regelmatig op hoogte worden gewerkt en er is een goede conditie nodig. Mag ik daarover in het sollicitatiegesprek vragen stellen? "