SER Jongerenplatform spreekt met kamerlid Jeanet van der Laan

12-10-2022

Op 5 oktober spraken leden van het SER Jongerenplatform met D66-kamerlid Jeanet van der Laan over hun verkenning Veelbelovend. Jeanet van der Laan heeft na het lezen van de verkenning een plenair debat aangevraagd in de Tweede Kamer.

Overheid moet burgers betrekken bij vorming klimaatbeleid

12-10-2022

Biedt de overheid burgers wel voldoende ruimte om mee te praten over het klimaatbeleid? Om op structurele wijze grotere betrokkenheid van de samenleving te krijgen ziet Amy Eaglestone, senior beleidsmedewerker bij de SER, een aantal mogelijkheden tot verbetering.

Waarom hebben we Europa nodig?

11-10-2022

De machtsverhoudingen in de wereld zijn aan het verschuiven. Nederland kan het niet alleen nu het Westen en het liberale gedachtegoed niet meer dominant zijn. Ook de aanpak van klemmende vraagstukken als klimaat, energie en digitalisering overstijgt de landsgrenzen. Europese samenwerking is essentiëler dan ooit.

De skillsgerichte arbeidsmarkt als wenkend perspectief

11-10-2022

Op donderdag 29 september kwamen de projectleiders van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk bij elkaar in de Raadszaal van de SER. Kim Putters, voorzitter van de SER, maakte voor het eerst kennis met het netwerk en opende de bijeenkomst. Samen met House of Skills werden de aanwezigen meegenomen in de meeste actuele ontwikkelingen binnen diverse sectoren en regio’s. In een paneldiscussie kwamen verschillende experts uit het veld aan het woord. Ook werd teruggeblikt op de uitkomsten van de jaargesprekken met alle deelnemers aan het netwerk.

SER vraagt ministers eerdere aanbevelingen armoede uit te voeren

11-10-2022

De SER vindt het belangrijk om armoede structureel en voor de langere termijn tegen te gaan, en adviseerde daar diverse malen over.

Platform Leeroverzicht geeft inzicht in scholing en subsidie

11-10-2022

De Rijksoverheid heeft samen met sociale partners en onderwijsinstellingen het Platform Leeroverzicht gelanceerd. Het platform biedt een onafhankelijk overzicht van de verschillende scholingsmogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden en de daarbij behorende regelingen en subsidies.

Wat zijn de kabinetsplannen voor digitalisering?

11-10-2022

Op Prinsjesdag zijn de kabinetsplannen voor komend jaar gepresenteerd. Hieronder lees je wat de plannen zijn voor digitalisering.

Tijdschrift voor HRM in het teken van leven lang ontwikkelen

10-10-2022

HR-professionals spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Daarmee wordt leven lang ontwikkelen een steeds belangrijker onderdeel van het werk van de HR-afdeling binnen organisaties. Het nieuwste themanummer van Tijdschrift voor HRM staat daarom volledig in het teken van leven lang ontwikkelen. De gastredactie bestond uit Yvonne Bernardt en Annemarie Knottnerus, beleidsmedewerkers van de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen van de SER.

Eredoctoraat oud voorzitter SER Mariëtte Hamer

10-10-2022

Tilburg University kent een eredoctoraat toe aan voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad drs. Mariëtte Hamer voor haar verdiensten op sociaal-economisch beleid.

Terugblik webinar ‘Veilige werkcultuur’: “Topvrouwen vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag"

10-10-2022

Actuele incidenten en nieuwsberichten over grensoverschrijdende gedrag deden veel stof opwaaien de afgelopen tijd. Van sport- en cultuursector, tot aan het bedrijfsleven: organisaties zijn genoodzaakt om te reflecteren op hun eigen werkcultuur en de veiligheid daarvan. Maar hoe creëer je een veilige organisatie met ruimte voor diversiteit en inclusie?