Oud-bestuurslid Kees van Lede overleden

24-12-2020

Op 22 december overleed Kees van Lede op 78 jarige leeftijd. Als voorzitter van werkgeversvereniging VNO was hij van 1984 tot en met april 1991 lid van het dagelijks bestuur van de SER.

Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen: in vijf stappen naar veilige en gezonde werkomstandigheden

22-12-2020

Met de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen kunnen bedrijven in vijf stappen hun arbobeleid met betrekking tot gevaarlijke stoffen effectief en adequaat inrichten.

Handreiking Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid : Preventie en zorg met goed ADM-beleid

21-12-2020

Bedrijven zijn wettelijk verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid, veiligheid én het welzijn van werknemers op de werkvloer. Dat geldt niet alleen voor de individuele medewerkers zelf, maar ook voor hun collega’s. Ook brengt het risico op bedrijfsschade met zich mee.

Afwikkeling van beroepsziektezaken eenvoudiger door gedragscode

17-12-2020

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft de Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken ontwikkeld. Een gedragscode die de uitkering van schadevergoedingen aan mensen die een beroepsziekte hebben opgelopen moet vereenvoudigen. De leidraad is bedoeld voor slachtoffers, werkgevers, hun verzekeraars en belangenbehartigers.

Hoe regel je de BHV tijdens de coronacrisis?

15-12-2020

Direct na het uitbreken van de coronacrisis liepen veel bedrijven en organisaties aan tegen de vraag hoe het zit met de opleiding en organisatie van hun bhv’ers.

Ruim 90 procent van de professionele rolsteigers wordt onveilig opgebouwd

09-12-2020

Dat blijkt uit een landelijke controle van de Inspectie SZW op professioneel gebruik van rolsteigers. Bij 251 van de 270 rolsteigers voor bouw-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden, was sprake van onveilige situaties. Zo ontdekten de inspecteurs veel onstabiele steigers, steigers waarbij de wielen niet op de rem stonden of waar leuningen ontbraken. Een flink deel hiervan, 107, werd aangetroffen bij schildersbedrijven.

Actieve rol pensioenadviseurs vereist bij betrekken medezeggenschap

09-12-2020

Voor pensioenadviseurs ligt er een taak om hun klanten te informeren over de wettelijke voorschriften ten aanzien van medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ook is het zaak hen op weg te helpen zodat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Sinds 2019 hebben medezeggenschapsorganen in ondernemingen tot vijftig werknemers namelijk uitgebreidere rechten gekregen ten aanzien van de pensioenregeling.

Aandacht voor mensen die door coronacrisis zijn ontslagen

04-12-2020

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité) brachten vrijdagochtend 4 december een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC) bij het UWV hoofdkantoor. Het bezoek richtte zich op de rol van het RWC bij het ‘van werk naar werk’ begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Het SER Arboplatform gaat dialoog aan met beroepsverenigingen

03-12-2020

Het Arboplatform van de SER wil een dialoog- en kennisnetwerk over het thema arbeidsomstandigheden ontwikkelen. Zo’n netwerk helpt arbo-deskundigen om kennis over arbo-onderwerpen, met elkaar te delen.

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor acrylamide

27-11-2020

De SER is een onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor acrylamide gestart. De termijn voor reacties loopt tot 15 april 2021.