Platform www.peerpeer.nl maakt oriëntatie op studie mogelijk

20-05-2020

Het SER Jongerenplatform lanceert samen met vele jongerenorganisaties de online tool www.peerpeer.nl om studiekiezers en studenten met elkaar in contact te brengen. Daardoor kunnen studiekiezers zich ondanks de beperkende maatregelen vanwege corona toch oriënteren op een studiekeuze. Www.peerpeer.nl is er voor toekomstige studenten voor het MBO, HBO en WO.

Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht? | Vraag van de maand

20-05-2020

Binnen onze organisatie zijn we aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)?

Rol or bij regels voor werken met gevaarlijke stoffen

19-05-2020

De inspectie SZW heeft een overzicht van de belangrijkste rechten van de or over werken met gevaarlijke stoffen geïnventariseerd in een handzame flyer. Hierin zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de Ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.

Barometer Culturele Diversiteit

18-05-2020

Een belangrijke aanbeveling uit het SER-advies Diversiteit in de Top, tijd voor versnelling wordt uitgevoerd. De Barometer Culturele Diversiteit is nu beschikbaar voor werkgevers. Daarmee kan de meetbaarheid van culturele diversiteit in het personeelsbestand worden verbeterd, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap

15-05-2020

De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers ervan weerhouden zitting te nemen in de ondernemingsraad (or). Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen. Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan minister Koolmees enkele mogelijkheden om een aantal van de geïdentificeerde obstakels te verminderen.

Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit

12-05-2020

Topvrouwen.nl wordt per heden onderdeel van de ondersteunende SER-infrastructuur voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Deze infrastructuur wordt opgezet voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’.

Covid-19 | Platform Fit en Vitaal Thuiswerken

11-05-2020

Sinds half maart werkt en leert een groot deel van Nederland zoveel mogelijk vanuit huis. Maar helaas zijn de keukenstoel of het bureau op zolder vaak niet van dezelfde kwaliteit als de kantoorwerkplek. Hoe blijven we in deze situatie psychisch en lichamelijk gezond?

Kabinet vraagt SER advies over 7 sociaal-economische onderwerpen

08-05-2020

Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd.

Kabinet vraagt Denktank coronacrisis om advies

07-05-2020

Het kabinet heeft de Denktank coronacrisis, geïnitieerd door de voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, gevraagd te adviseren over de sociaaleconomische aspecten van de coronacrisis.
Dat staat in de Kamerbrief die Minister De Jonge (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gedragscode omgangsvormen op het werk

07-05-2020

Oók op de digitale werkvloer. Werkgevers en werknemers willen werken in een veilige en welkome (digitale) omgeving, waar iedereen elkaar waardeert en respecteert.