SER waarschuwt: Jongeren minder snel zelfstandig en tweedeling neemt toe

29-08-2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal-Economische Raad.

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

16-08-2019

De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Oproep over samenstelling SER

05-08-2019

De SER heeft in de Staatscourant een oproep geplaatst aan organisaties om zich uiterlijk 9 september 2019 te melden als ze menen recht te hebben op het benoemen van leden van de raad.

Veel zonstroom en matig wind in juli

01-08-2019

In de maand juli was zonne-energie, naast biomassa, de belangrijkste bron voor duurzame energie. Zowel de eerste week van juli als tijdens de hittegolf lag de productie per dag regelmatig boven de 1 gigawatt (GW). Dat is verglijkbaar met een kolencentrale.

SER biedt uniek kijkje achter de schermen met open huis

25-07-2019

In 2020 bestaat de SER 70 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum organiseert de SER op 11 oktober 2019 het SER open huis.

Energiebesparing op schema

19-07-2019

De afspraak om energie te besparen in woningen ligt goed op schema. Daarmee kunnen de doelen uit het Energieakkoord voor dit onderdeel worden gehaald. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage 2018 van het convenant “10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving”.

Medewerkers eerder en vaker betrekken bij medezeggenschap

19-07-2019

De SER vindt dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te lang zijn.

Tinbergen-conferentie over draagvlak in een gefragmenteerde samenleving

12-07-2019

Vijftig jaar geleden kreeg Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de economie. Vandaag drukt zijn visie nog steeds een stevig stempel op het sociaal-economische bestuursmodel in Nederland. Ook in een tijd van fragmentatie en nepnieuws blijft het van groot belang compromissen te kunnen sluiten op basis van onafhankelijk vastgestelde feiten en gedeelde analyses. Maar hoe blijft de erfenis van Tinbergen vitaal en effectief?

Maatschappelijke akkoorden van groot belang voor transities

09-07-2019

Maatschappelijke akkoorden zijn van groot belang in deze tijden van grote verandering. Een akkoord is een belangrijke bestuursvorm om met transities in de samenleving om te gaan. Daarbij is een goed functionerende driehoek van goed bestuur belangrijk.

Véronique Timmerhuis gaat naar ZonMw

08-07-2019

Algemeen Secretaris/directeur Véronique Timmerhuis wordt directeur ZonMw per 1 januari 2020.