SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start

23-02-2018

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gaan beginnen. Vrijdag ontvouwde minister Wiebes van EZK de kabinetsinzet om tot een akkoord te komen. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen.

SER ondertekent Charter Diversiteit in Bedrijf

22-02-2018

Op 8 februari heeft de SER het Charter Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring van werkgevers in de publieke en de private sector. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Inmiddels hebben 123 werkgevers zich bij het Charter aangesloten.

Groene waterstofeconomie is veelbelovend

16-02-2018

De groene waterstofeconomie, dat klinkt heel geheimzinnig maar het is er eigenlijk al. En het biedt grote kansen voor Nederland, en met name voor Noord-Nederland. Tijdens het werkbezoek van de SER aan de Noordelijke Innovation Board en SER Noord-Nederland in Groningen en Paterswolde werd dit snel duidelijk.

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

16-02-2018

De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design van de verlofregelingen. Deze stappen zijn: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

30-01-2018

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.

Hoogste aantal fusiemeldingen in 10 jaar

15-01-2018

Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld is het hoogste sinds tien jaar. In 2017 zijn 588 fusies gemeld, dat is een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In 2016 waren er 523 fusiemeldingen; in 2015 waren het er 429. De meeste fusiemeldingen in 2017 kwamen uit de dienstensector en de industrie

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt overleden

03-01-2018

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt is op 24 december 2017 overleden. Hij is 90 jaar geworden. Groenevelt was van 1971 tot 1981 plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, namens de Industriebond NVV en later Industriebond FNV.

KPN heeft de Driehoek 3D-Trofee gewonnen

19-12-2017

KPN heeft de Driehoek 3D-Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie waar medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en de raad van bestuur het best met elkaar samenwerken. Er waren drie bedrijven genomineerd. Naast KPN waren dat zorginstelling De Lichtenvoorde en Danone Nederland.

Minister eens met SER over versterking medezeggenschap pensioen kleine ondernemingen

19-12-2017

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen versterken in kleine ondernemingen. Hij neemt daartoe de aanbeveling van de SER over om enkele bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) uit te breiden via een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat hierbij om het informatie- en initiatiefrecht. Ook vraagt hij de SER een overzicht op te stellen van de bevoegdheden van de PVT en PV op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) rond de arbeidsvoorwaarden pensioen.

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

18-12-2017

Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel presenteert in haar jaarrapportage.