Consultatief overleg ministers Ploumen en Koenders over Brexit

29-05-2017

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (Buitenlandse Zaken) kwamen op maandag 29 mei voor overleg naar de SER. Zij spraken met de sociale partners en commissievoorzitter Mariëtte Hamer over de gevolgen van de Brexit en de onderhandelingen voor een nieuw akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Impuls aan energiebesparing huishoudens

23-05-2017

Energiebesparing voor huishoudens krijgt een impuls. Met voorlichting, subsidie en goede samenwerking tussen aanbieders van besparingsoplossingen wordt het voor huishoudens makkelijker hun verbruik terug te dringen. Een besparing van 3 procent is mogelijk.

Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord

19-05-2017

De Tweede Kamer is vol lof over de resultaten van het Energieakkoord tot nu toe. Diverse Kamerleden feliciteerden de SER met wat er is bereikt. Dat bleek donderdag tijdens een bijeenkomst met de Kamercommissie Economische Zaken. SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het SER-energieakkoord praatten daar de Kamerleden bij.

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken

19-05-2017

“In de regio wordt heel veel samengewerkt, op tal van gebieden. Er is alleen meer focus nodig”, vertelde SER-voorzitter Mariëtte Hamer gisteren aan leden van Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Een SER-delegatie sprak met de commissie over het SER-advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Na een eerder SER-advies over deze thematiek kreeg de SER van de Kamer het verzoek om een verdiepend advies. Een van de vragen daarbij was of regionale samenwerking vrijwillig of verplicht moet zijn.

Georgisch bezoek bij de SER

17-05-2017

Een tripartiet samengestelde Georgische delegatie is vandaag onder begeleiding van de ILO op bezoek bij de SER. Zij worden geïnformeerd over de Nederlandse overlegeconomie, ons pensioenstelsel, de werking van ondernemingsraden en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eerste workshop leefbaar loon textielconvenant

11-05-2017

Op 9 mei 2017 organiseerde de werkgroep ‘leefbaar loon’, voor de bij het convenant duurzame Kleding en Textiel aangesloten bedrijven, NGO’s en vakbonden, een workshop over het thema ‘leefbaar Loon’. Dit onderwerp is één van de 9 prioritaire thema’s die specifiek zijn benoemd in het convenant.

SER in gesprek met Kamer over leren tijdens loopbaan

11-05-2017

Op uitnodiging van de Kamercommissie van OCW sprak een delegatie van de SER op 10 mei 2017 met parlementariërs over het advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ . In dit advies over postinitieel leren pleit de raad onder meer voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur, meer maatwerk en een breed maatschappelijk akkoord.

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

09-05-2017

De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele (coalities van) NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd.

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

24-04-2017

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met grote interesse het adviesrapport Passie gewaardeerd in ontvangst genomen.

Advies SER en Raad voor Cultuur: Pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector

21-04-2017

Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.