Reshoring: bedrijven aan zet

10-02-2021

Reshoring, of wel het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar eigen land, is vooral een strategische afweging van bedrijven zelf. In tekortsituaties van essentiële producten zoals mondkapjes, kan de overheid reshoring bevorderen om in noodsituaties bij te dragen aan meer leveringszekerheid van essentiële producten. Het is dan wel verstandig om daarbij zoveel mogelijk op Europees niveau samen te werken. Dit concludeert de SER in een briefadvies over reshoring.

Oproep publieke consultatie over voorstel herziening Europese grenswaarde voor asbest

05-02-2021

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft partijen opgeroepen te reageren op hun rapport over de Europese grenswaarde voor asbest op de werkvloer.

SER ontvangt in 2020 minder fusiemeldingen

04-02-2021

In 2020 zijn bij de Sociaal-Economische Raad (SER) 633 fusies en overnames gemeld. Dat is een daling van bijna 10 procent ten opzichte van 2019 (701). Het is de eerste keer sinds 2013 dat het aantal fusiemeldingen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit kan te maken hebben met de onzekere situatie rondom Covid-19.

Denktank Coronacrisis: Ga gezamenlijk aan de slag met de herstelagenda

01-02-2021

Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten. Blijf de gezondheidscrisis bedwingen. Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig. Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons allemaal. Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving en draagvlak te stimuleren.

Pak preventie vooral buiten de zorg aan

29-01-2021

Preventie is niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden. Een volgend kabinet zal meer oog moeten hebben voor de sociale en fysieke omgeving van mensen, inzet van digitale technologie, meerjarige financiering en heldere verantwoordelijkheden.

Bedrijvenmonitor 2020 toont noodzaak wet

29-01-2021

Vandaag presenteerde de voorzitter van de Commissie Monitoring Caroline Princen de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 en overhandigde ze deze aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW), SER-voorzitter Mariëtte Hamer en plv. directeur VNO-NCW Guusje Dolsma.

Jongeren Denktank Coronacrisis luidt noodklok bij minister-president Rutte

28-01-2021

Verbeter de financiële ruimte voor studenten met studievertraging, creëer meer startersbanen en starterswoningen en werk aan een groen herstelbeleid. Dat zijn belangrijke ingrediënten uit het advies ‘En nu … daden!” van de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC).

Adviesaanvraag Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren

27-01-2021

Sectoren zoals zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en ook kinderopvang hebben te maken met grote uitdagingen als het gaat om het aantrekken en behouden van personeel. In al deze sectoren is er een tekort aan personeel. Hoewel deze tekorten beïnvloed worden door conjuncturele invloeden, zoals de Covid-19 crisis, is sprake van een vraagstuk dat al langere tijd speelt en waarvan wordt verwacht dat het in het komende decennium nog meer gaat spelen.

Hoe krijgen we grip op burn-outklachten?

22-01-2021

Met een brede maatschappelijke samenwerking van diverse partijen probeert demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout meer grip te krijgen op burn-outklachten. Het doel is om het al jaren stijgend aantal werkenden met burn-outklachten te keren met een effectieve aanpak.

Leven Lang Ontwikkelen heeft integrale aanpak nodig

22-01-2021

‘We moeten samen zorgen voor een integrale aanpak om iedereen die dat nodig heeft te kunnen helpen om de brug over te kunnen steken naar nieuw werk en vaardigheden blijvend te kunnen ontwikkelen’.
Dat zei Mariëtte Hamer donderdag 21 januari in haar inleiding tijdens de technische briefing over Leven Lang Ontwikkelen in de Tweede Kamer Commissie SZW.