Duurzaam werk maakt mensen weerbaar en de economie wendbaar

20-12-2022

Over twintig jaar is de helft van de banen die we nu kennen veranderd of verdwenen. Demografische veranderingen, digitalisering en duurzaamheid zetten de arbeidsmarkt op zijn kop. Volgens Aart Jan de Geus, bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation, is het hoog tijd om via duurzaam werk in te zetten op een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.

Minder opleidingen en cursussen gevolgd voor werk

20-12-2022

Leven lang ontwikkelen staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Met de Monitor Leercultuur brengen de SER en TNO de leercultuur in Nederland in kaart.

Digitale economie vraagt om investeringen

19-12-2022

‘Investeer in onze digitale toekomst’ is de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland in hun recent gepubliceerde rapport over de digitale economie.

Jaaroverzicht SER topvrouwen en SER Diversiteitsportaal: hoogtepunten van 2022

19-12-2022

Met de lancering van het SER Diversiteitsportaal en de vernieuwing van de SER Topvrouwen database belooft 2023 een jaar vol mooie ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie te worden. Maar voordat we het nieuwe jaar induiken, blikken we eerst terug op een aantal highlights uit het afgelopen jaar.

Grote uitdagingen op woningmarkt vragen om blijvende centrale regie

16-12-2022

De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare woningen, een betere doorstroming en een toekomstbestendige woningvoorraad.

Wie maakten gebruik van het STAP-budget in 2022?

15-12-2022

In 2022 hebben ruim 214.000 mensen een aanvraag gedaan voor het STAP-budget. De regeling bleek populair bij een diverse groep mensen. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering. Zo worden de eisen voor opleiders vanaf 2023 strenger om misbruik tegen te gaan.

Bouwen voor nu en de toekomst

14-12-2022

Wonen is een grondrecht, net als het recht op onderwijs en gezondheidszorg. De woningbouwopgave gaat niet alleen over stenen, ruimte en geld, maar ook over de inrichting van de samenlevingen over eerlijke kansen op gezond, betaalbaar en veilig wonen. Bouwen is daarmee vooral ook een sociale opgave.

De SER ontwikkelde een interactieve digitaliseringskaart van Europa ‘Met een muisklik zie je hoe digitaal EU-landen zijn’

13-12-2022

De impact van digitalisering op de samenleving is immens. Maar hoe volwassen is de digitalisering in Nederland en waar staan we in verhouding tot andere Europese lidstaten? Om die informatie toegankelijk te maken, ontwikkelde de SER-werkgroep Digitale Transitie een interactieve kaart van Europa. Met een paar clicks biedt die inzicht in de digitalisering op ons continent. “Op papier staat Nederland er prima voor. Maar we mogen niet achteroverleunen.”

Terugblik webinar ‘Van doorstroom naar behoud toptalent’: “Er is sprake van een think manager, think male-principe”

12-12-2022

Hoe kunnen bedrijven de in- en doorstroom van diversiteit naar de bedrijfstop bevorderen? En hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat een evenwichtige man-vrouwverhouding in de (sub)top wordt gerealiseerd en in stand blijft? Hierover gingen experts en ervaringsdeskundigen in gesprek tijdens het SER Topvrouwen-webinar op 6 december 2022.

Overstappen naar ander werk moet beter gefaciliteerd worden

08-12-2022

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals robotisering, krapte en langer doorwerken, vragen om mogelijkheden om soepel over te kunnen stappen naar een andere baan of een andere sector. Dat was voor Tilburg University, werkgeversorganisatie AWVN en brancheorganisatie ABU aanleiding om de inspiratiegids ‘Goed op weg’ te maken. Een uitgave met aanbevelingen, lessen en ervaringen om mensen soepel te laten oversteken naar ander werk. SER-voorzitter Kim Putters nam het eerste exemplaar van de inspiratiegids in ontvangst.