Wet ingroeiquotum en streefcijfers per 1 januari van kracht

10-11-2021

De wet ingroeiquotum en streefcijfers die recent is bekrachtigd door de Eerste Kamer is opgenomen in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2022 in werking. Bedrijven zijn hierover recent per brief geïnformeerd door de demissionaire ministers van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dekker (Rechtsbescherming).

Staatssecretaris Wiersma neemt verkenning Werken zonder armoede in ontvangst

09-11-2021

Op donderdag 4 november nam demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verkenning Werken zonder armoede in ontvangst.

SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties

08-11-2021

Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

SER start monitoring impact digitale transitie

08-11-2021

De SER-werkgroep Digitale Transitie wil mensen bewust maken van de impact van digitalisering. Digitalisering biedt kansen en uitdagingen die tijdig moeten worden aangepakt om de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden. De werkgroep zal de impact van digitalisering op sociaal-economische thema’s in kaart brengen.

Problemen met SER webformulieren

01-11-2021

Heb je in de maand oktober 2021 via een webformulier op de SER website informatie aan ons gestuurd? Dat formulier is helaas niet altijd bij ons binnengekomen wegens een technische storing.

Een bhv’er die adequaat handelt kan het verschil maken tussen leven en dood

01-11-2021

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn gewone mannen en vrouwen die getraind zijn om hun collega’s te hulp te schieten bij calamiteiten op de werkvloer.

Minister de Bruijn (BHOS) neemt IMVO-advies in ontvangst

28-10-2021

“IMVO lééft!” was de conclusie van minister de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over het advies "Effectieve Europese gepaste zorgvuldigheidswetgeving voor duurzame ketens” dat hij op 28 oktober 2021 aangeboden kreeg.

Kick-off maand van de medezeggenschap: maak kennis met de MZ-partijen!

25-10-2021

November is de ‘Maand van de Medezeggenschap’. Deze maand is er om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele organisaties. Tijdens deze maand worden door verschillende partijen uit de medezeggenschap workshops en/of sessies georganiseerd waar je aan kan deelnemen.

SER stelt richtbedragen or-scholing 2022 vast

25-10-2021

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2022 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.100 euro per dagdeel per or (was in 2021: 1065 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per or-lid net als in 2021.

Jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance

20-10-2021

Op 23 november houdt de AMG zijn online jaarcongres bij de SER. Congresthema 2021: Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs? Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie?